Nytt majrekord för Dalsland

Som vi rapporterat om tidigare var det en ovanligt blöt majmånad på flera håll i södra Sverige och ett antal stationer noterade nya majrekord. Nu när vi börjat få in fler data står det klart att Dalsland noterat sin allra största nederbördsmängd för en majmånad. Stationen Bäckefors uppmätte hela 200,6 mm i maj. Förutom att detta är nytt majrekord för Dalsland (och även för Götaland) är värdet också vad vi kan se det näst högsta som observerats i Sverige under en majmånad. Det allra högsta värdet är från 1997 då Tåsan i Värmland uppmätte 208,8 mm.

Som synes är flera av de största nederbördsmängderna i maj från 1997 och då från Värmland. I och med den myckna nederbörden från Bäckefors den gångna majmånaden petas Riksgränsen nu ned till en tredjeplats.

De största nederbördsmängderna för maj utifrån de data som finns digitaliserade är

  • Tåsan (Värmland): 208,8 mm (maj 1997)
  • Bäckefors (Dalsland): 200,6 mm (maj 2021)
  • Riksgränsen (Lappland): 199,8 mm (maj 1915)
  • Letafors (Värmland): 197,2 mm (maj 1997)
  • Höljes (Värmland): 196,3 mm (maj 1997)
  • Kindsjön (Värmland): 195,8 mm (maj 1997)

Tidigare majrekordet i Dalsland från 2015

Utifrån de data vi har i digitaliserad form var Dalslands tidigare majrekord av färskt snitt. År 2015 uppmättes nämligen 177,9 mm i Ed. Den allra största mängd som uppmätts under någon månad i Dalsland är från ovädersmånaden oktober 1967. Då föll det hela 295,2 mm i Höksäter. 

Teaser: på fredag den 11 är ett uppföljande inlägg om midnattssolen planerat. Håll utkik!

//Misha