Rekordblöt majmånad på sina håll i södra Sverige

Nederbördsavvikelse i procent för 1-26 maj 2021 relativt 1991-2020.
Nederbördsavvikelse i procent för 1-26 maj 2021 relativt 1991-2020. Källa: SMHI. Förstora Bild

Årets majmånad har så här långt varit blöt eller mycket blöt på de allra flesta håll i den södra delen av Sverige. På sina håll har månaden till och med varit rekordblöt och ett antal stationer har slagit sina tidigare majrekord när det gäller nederbördsmängd. Några av dessa har mer än 100-åriga mätserier på nacken. I det här inlägget redogör jag bland annat för vilka stationer som har slagit sina tidigare majrekord. Inlägget har delats upp så att stationer med mer än 100-åriga mätserier listas först. Ifall inget annat anges gäller samtliga nederbördsvärde fram till på morgonen den 27 maj.

Rekordstationer med mer än 100-åriga mätserier

Rekordstationerna har här sorterats upp efter landskap.

Till dags dato finns en enda svensk i livet från när stationen i Linhult i Västergötland upprättades år 1911 för 110 år sedan. I år har det så här långt fallit 185,1 mm där vilket med god marginal överträffar det tidigare majrekordet på 139,9 mm från 2015.

I Grebbeshult i Västergötland påbörjades nederbördsmätningarna anno 1904. Fram till i år var den största majmängden där 130,0 mm från 1969. I år har man så här långt registrerat 158,7 mm. Data för maj 1986 saknas i statistiken.

Åda (Södermanland, startår 1880): Totalt 128,1 mm hittills. Det tidigare majrekordet på 94,3 mm var från 2015.

Norsborg 1/Norsborg 2 (Södermanland, startår 1901): 134,3 mm så här långt. Tidigare rekord var 98,3 mm från 2015.

I Hult (Östergötland, startår 1906) norr om Norrköping har det hittills fallit 136,4 mm. Där var det tidigare majrekordet på 117,6 mm av färskt snitt och då från 2015. 

I Finspång (Östergötland, startår 1893) väster om Norrköping har det så här långt i maj fallit 132,1 mm. Detta slår med marginal det tidigare majrekordet på 98,5 mm från 2015.

Linköping-Malmslätt (Östergötland, startår 1858): 123,0 mm. Det tidigare majrekordet på 118,0 mm var från 2002.

Örebro (Närke, startår 1858) har så här långt fått 148,2 mm. Det gamla majrekordet hade nästan 100 år på nacken och var från 1924 då det föll 124,1 mm där.

Svenska Högarna (Uppland, startår 1879): 77,8 mm. Det tidigare majrekordet på 74,5 mm var från 1958.

Västerås (Västmanland, startår 1859): Hittills har Västerås fått motta 119,1 mm. Det tidigare majrekordet var 98,6 mm från 2015. Därtill hade man den 26 maj sin största dygnsnederbördsmängd (37,3 mm) sedan 1958.

Det föll mycket regn, 44,5 mm, i Sköldinge i Södermanland den 26 maj.
Det föll mycket regn, 44,5 mm, i Sköldinge i Södermanland den 26 maj. Förstora Bild

Rekordstationer med kortare mätserier

Rekordstationerna går här i kronologisk ordning från när de upprättades. För rekordvärdighet krävs minst 50 års mätningar.

I Södertälje (Södermanland, startår 1931) har det så här långt fallit totalt 165,5 mm. Detta överträffar därmed det gamla majrekordet på 115,8 mm från 2015. 

Norrveda (Uppland, startår 1936): Här inleddes nederbördsmätningarna 1936. I år har det fallit 114,5 mm där. Det tidigare majrekordet var från 1958 då det föll 101,0 mm där. Statistik för maj 1998 saknas dock i mätserien.

Norrköping (Östergötland, startår 1944) har så här långt fått 124,5 mm. Det tidigare majrekordet på 96,4 mm var från 1948.

Oxelösund (Södermanland, startår 1952): Så här långt har det fallit 100,0 mm vilket överträffar det tidigare majrekordet på 88,1 mm från 2015.

I Vallentuna (Uppland, startår 1953) norr om Stockholm har man i år fått 117,8 mm vilket överträffar det tidigare majrekordet på 99,6 mm från 2015.

Mariestad (Västergötland, startår 1959): Hittills har 106,4 mm fallit där. Det tidigare majrekordet var 101,7 mm från 1983.

Blomskog (Värmland, start 1964): 101,7 mm. Det tidigare majrekordet var 96,4 mm från 2015.

Sandhamn (Uppland, startår 1966) i Stockholms skärgård har i år fått 98,5 mm. Detta slår det gamla rekordet från 1967 då det föll 90,0 mm där. Maj 2012 saknas dock i statistiken.

Några år senare, 1968 närmare bestämt, inleddes nederbördsmätningarna i Hid i Västergötland. Det gamla majrekordet där är från 2002 då det kom 132,6 mm. Hittills i maj har det fallit 162,2 mm i Hid.

Vällnora (Uppland, startår 1970) har så här långt noterat 115,6 mm. Det tidigare majrekordet var från 2015 då det föll 88,1 mm där.

I Torup i Halland började man mäta nederbörd 1972. Då detta är den 50:e majmånaden som mätningar utförs där innebär det att stationen nu kan klassas som rekordvärdig. Något som "firas" med ett nytt majrekord för största nederbördsmängd. Totalt har hittills 127,3 mm fallit där vilket överträffar det tidigare rekordet på 120,1 mm från 2015.

Några andra stationer som fått ovanligt mycket nederbörd i maj

För dessa stationer blev det inget nytt majrekord. Däremot får man gå åtskilliga år bakåt i tiden för att finna en nederbördsrikare majmånad.

I Stockholm (Uppland, startår 1786) har man hittills fått 127,3 mm. Där får man gå mer än 200 år bakåt i tiden för att finna en blötare majmånad. År 1802 föll det hela 132,0 mm i Stockholm men än blötare var det i maj 1794 då hela 180,0 mm strilade ner över huvudstaden.

I Ljungby (startår 1879) i Småland är det bara maj 1898 som varit blötare. Den gången föll det 148,3 mm där. I år har man fått 122,1 mm där. 

I Uppsala (Uppland) föll 85,6 mm i maj. Där får man gå tillbaka till 1968 för att finna en blötare majmånad. Obrutna nederbördsmätningar har pågått i Uppsala sedan 1774. Under denna period, 1774-2020 är det bara majmånaderna 1890, 1961, 1869 och 1968 som varit nederbördsrikare än 2021 års majmånad. 

I Söderköping (startår 1957) i Östergötland är det bara maj 1968 som det fallit mer nederbörd än i år. Den gången fick man 154,3 mm. I år har man hittills fått 141,6 mm där. 

I Borås (startår 1884) i Västergötland får man i nuläget gå tillbaka till 1969  då det föll 135,5 mm för att finna en blötare majmånad. Hittills har det fallit 128,3 mm där. Värdet är i nuläget den femte största mängden som observerats i staden under en majmånad. Den allra största majmängden i Borås är från 1898 då det föll 154,1 mm.

Ödeshög (Östergötland, startår 1961): Så här långt har det fallit 102,2 mm. I nuläget gör det årets maj till den näst blötaste majmånaden som observerats i Ödeshög efter 1969 då det kom 110,8 mm där.

Svenska majrekordet är på 208,8 mm

Det svenska majrekordet från 1997 är på 208,8 mm och sattes i Tåsan i norra Värmland. Mest nederbörd hittills i maj har Bollebygd i Västergötland fått med 190,2 mm. Med tanke på att ett högtryck nu väntas dominera vädret de sista dagarna av månaden är det ytterst tveksamt ifall någon station kommer att kunna utmana det värdet.

Vilken station som fått mest nederbörd i maj vet vi först när de stationer som endast rapporterar nederbörd månadsvis inkommit. Därtill skall värdena granskas av SMHIs Observationsenhet.

Toppnoteringar för flera landskap

Samtliga äldre data finns ännu inte digitaliserade. Däremot finns en hög datatäckning från 1945 och framåt. Med detta i beaktande kan vi nu se att flera landskap i södra Sverige noterat sina största nederbördsmängder på minst 76 år. Huruvida de nya värdena även är rekord för landskapen ifråga vet vi dock inte förrän alla data digitaliserats. Av denna anledning benämns de angivna värdena nedan inte som rekord utan endast som "toppnotering".

Västergötland: Bollebygd 190,2 mm. Tidigare toppnotering 179,9 mm från Hjo maj 1969.  

Halland: Källsjö 182,5 mm. Tidigare toppnotering 160,6 mm från Baramossa maj 2003.

Småland: Lidhult 169,5 mm. Tidigare toppnotering 168,1 mm från Skillingaryd maj 1969.

Bohuslän: Uddevalla 158,0 mm. Tidigare toppnotering 155,6 mm från Sanne maj 2015.

Södermanland: Södertälje: 165,5 mm. Tidigare toppnotering 120,9 mm från Valla maj 2010.

Närke: Zinkgruvan: 160, 3 mm. Tidigare toppnotering 153,3 mm från Kilsbergen-Suttarboda maj 2015.

//Misha