Nya värmerekord för januari - Fjärde gången gillt

Efter det mycket milda och blåsiga vädret under måndags- och tisdagsdygnet, så är det nu dags för det fjärde blogginlägget denna milda januarimånad. Kanske mest anmärkningsvärt var att det blev ett tangerat rekord för hela den långa stationsserien Östersund/Frösön.

Under måndagen den 20 januari 2020 var det 9,8° på Frösön och det tangerar januarirekordet från den 10-11 januari 1971. Hela stationsserien Östersund/Frösön sträcker sig tillbaka till 1860.

Väderanalys kl 13 den 20 januari 2020
Väderanalys gällande klockan 13 den 20 januari 2020 Illustration SMHI Förstora Bild

Väderkartan visar ett högtryck över Brittiska öarna och nordvästra delen av kontinenten med ett lufttryck som var nästintill rekordhögt för det området. Norr om det mäktiga högtrycket rådde en kraftig och mycket mild luftström över Skandinavien.

Allra varmast under måndagsdygnet var det i Norderön i Jämtland med 11,3°. För att finna en lika hög januaritemperatur i Norrland behöver vi egentligen bara gå till den 27 januari 2017. Den gången var det Sylarna på 1030 meters höjd som svarade för den noteringen. Det är inte så paradoxalt som det låter, utan i vissa väderlägen återfinns de högsta temperaturerna vintertid på hög höjd.

Under natten till tisdag fortsatte det mycket milda vädret. Då tangerade Sundsvalls flygplats sitt januarirekord med 11,0°. Lika varmt var det där den 28 januari 1992. Sundsvalls flygplats kan sägas ha en medellång mätserie med start 1943.

Ytterligare ett antal rekord för kortare eller medellånga serier noterades under måndags- och tisdagsdygnet.

Bland annat kan nämnas att Forse och Junsele i Ångermanland höjde sina högstanoteringar för månaden till 9,4° respektive 9,0°. Det är stationernas högsta januaritemperaturer sedan 1971. Mer om detta skrev jag i ett tidigare blogginlägg.

Högsta januari-temperaturerna på nästan 50 år i södra Norrland

Högsta temperaturer i januari

Rekord för kopplade mätserier

Östersund/Frösön är en så kallad kopplad mätserie. Med detta menas att vi kopplar ihop två närliggande stationsserier med varandra för att få en så lång stationsserie som möjligt.

Ibland är det inga konstigheter att göra detta. Men om stationsserierna överlappar varandra i tiden kan det ställa till en del huvudbry, både för allmänheten och meteorologer.

Principen är att vi följer den nuvarande stationsplaceringen så långt tillbaka i tiden som möjligt. För stationsserien Östersund/Frösön innebär det att vi följer Frösön tillbaks till starten 1944.

Dessförinnan fanns en station inne i Östersund som startade redan 1860. Det som komplicerar det hela och lämnar fältet öppet för alternativa tolkningar är att den stationen fanns parallellt med Frösön ända fram till 1980.

Denna station inne i Östersund rapporterade +10,3° den 10 januari 1971. Men detta räknas inte som januarirekord för själva stationsserien Östersund/Frösön enligt den metodik vi använder.

Sverker Hellström