Nya "Centennial Stations" 2017

Jag har gjort till vana att en gång om året skriva ett blogginlägg om väderstationer som nått den aktningsvärda åldern av ett hundra år. I år är det Malmö och Gustavsfors som kvalificerat sig.

Utifrån ett begrepp som lanserats av WMO har vi sedan några år tillbaka lite informellt kallat sådana stationer Centennial Stations. Förra året var det Huskvarna som upptogs i den skaran.
Huskvarna - Ny "Centennial Station"

Malmö

Det kan kanske tyckas märkligt att rikets tredje största stad inte har en meteorologisk mätserie äldre än 100 år. Stockholm och Uppsala skryter ju med sina drygt 250-åriga serier och i Göteborg finns mätdata åtminstone sedan drygt 150 år.

I sydvästra Skåne är det mätserien i Lund som har de längsta anorna, men nu är i alla fall mätserien i Malmö uppe i 100 år.

Det finns i och för sig en del äldre bevarade mätningar från Malmö, nämligen mellan åren 1879 och 1888. Mätningarna utfördes enligt journalerna i det som då kallades Östra Förstaden. Men eftersom det är ett så stort glapp i tiden fram till 1917 så är den mätserien inte närmare bearbetad.

Automatstationen i Malmö
Automatstationen i Malmö den 15 oktober 2013. Foto SMHI Förstora Bild

Den nuvarande mätserien startade i mars 1917 och stationen har fört en något ambulerande tillvaro sedan dess.

Mellan 1936 och 1972 utfördes mätningarna vid Bulltofta flygplats. Sedan 1995 finns en automatstation ute vid Jägersro med en kompletterande manuell nederbördsmätning inte så långt därifrån.

Gustavsfors (Knon)

Mätserien i Gustavsfors nordost om Hagfors i Värmland startade i mars 1917. Från början utfördes mätningarna vid Knons kraftstation och stationens officiella namn var Knon fram till 1977.

Gustavsfors/Knon har ett lokalkontinentalt klimat med en temperatur som har varierat från -42,0° den 14 januari 1918 till +34,4° den 7 augusti 1975. Båda värdena är tangerade köld- respektive värmerekord för landskapet Värmland.

Automatstationen i Gustavsfors
Automatstationen i Gustavsfors den 14 juni 2014. Foto SMHI Förstora Bild

Trots att detta inte är någon stor och välkänd ort, så fick stationen redan från början äran att ingå bland de omkring 40 stationer som publicerades i "Meteorologiska iakttagelser i Sverige". Dessa stationer har alltid betraktats som något av en ryggrad i det svenska meteorologiska stationsnätet.

Numera finns dubblerad observationsverksamhet i Gustavsfors med både manuella och automatiska mätningar av temperatur och nederbörd.

WMOs nya lista med Centennial Observing Stations

Hittills har det här begreppet mest varit ett arbetsnamn, men nu har WMO officiellt utsett ett 60-tal stationer, däribland tre svenska, till Centennial Observing Stations.

På förslag från SMHI valdes Hoburg, Stockholm och Bjuröklubb. Listan med mycket värdefulla långa klimatserier har en viss dominans av europeiska stationer, men ytterligare stationer kan komma med på listan senare.

Long-term observing stations

Det kan diskuteras om just Hoburg, Stockholm och Bjuröklubb är det självklara valet av svenska stationer. Om man kräver att instrumenten under hela den långa mätperioden ska ha suttit monterade på samma påle, de närmaste omgivningarna ska ha varit helt oförändrade vad gäller byggnader träd m.m. så finns egentligen ingen station som uppfyller detta. Men det gäller nog inte bara svenska stationer utan även i de allra flesta andra länder.