Huskvarna - Ny "Centennial Station"

En gång om året brukar jag skriva en kort artikel om de stationer som nått upp till den aktningsvärda åldern av 100 år. Det vill säga i det här fallet stationer som inledde sina mätningar år 1916.

WMO (World Meteorological Organization) har lanserat ett speciellt begrepp för detta, Centennial Stations. Nu ställs lite högre krav på dessa stationer än att de pågått i 100 år. Därför är det långt ifrån alla svenska stationer med 100-åriga mätserier som kvalificerar sig internationellt.

Men SMHI tycker att begreppet är bra och därför har vi även en egen intern lista med våra egna så kallade "Centennial Stations".

I år blev det en ny Centennial Station, nämligen Huskvarna. Den har officiell start år 1916 i vår stationskatalog, men när jag kollade upp stationen i vårt arkiv så visade det sig att den faktiskt är en aning äldre med start i september 1914.

Numera mäts endast nederbörd men fram till 1977 mättes också temperatur i Huskvarna.

Nederbördsstation i Huskvarna
Nederbördsstationen vid kraftverket vid Huskvarnaån. Termometerburen intill används inte för SMHIs mätningar.. Foto SMHI Förstora Bild

Stationen ligger vid kraftverket vid Huskvarnaån med Huskvarna fabriksmuseum i närheten. Om man har ögonen med sig så kan man få syn på stationen när man vandrar i centrala Huskvarna.

Ett steg fram - två tillbaka

Det verkar vara ett nollsummespel att försöka bevara långa mätserier. Samtidigt som vi fått en ny Centennial Station i år så har samtidigt två sådana försvunnit, nämligen Kasa i Ångermanland och Havraryd i Halland.