Nu får meteorologiska våren börja komma men gör den det?

Alla Hjärtans dag den 14:e februari är inte bara kärlekens dag utan även den sista dag som det fortfarande kan vara meteorologisk höst. Med start idag, den 15:e februari, får den meteorologiska våren utifrån SMHIs villkor börja anlända. Som bekant kan den meteorologiska våren konstateras först när det andra villkoret för den är uppfyllt, nämligen att dygnsmedeltemperaturen är över 0° under sju dygn i följd. Frågan blir då: kommer våren att göra retroaktiv entré från och med idag den 15:e februari? Det tittar jag på i detta inlägg! Häng mé!

Väderprognos för den 15-21 februari

Så, hur förväntas då vädret bli de kommande sju dygnen? Ifall någon station får meteorologisk vår den 15:e kan vi tidigast konstatera detta på kvällen den 21:a då sju dygn förflutit.

15-18 februari: milt med vårtemperaturer i söder

De kommande dygnen, från onsdag den 15:e till lördag den 18:e väntas vårtemperaturer i så gott som hela Götaland men även östra Svealand. Därmed kommer fyra dygn att gå i vårens tecken.

19-20 februari: mest kallt vinterväder 

Ett intensivt lågtryck väntas på fredag den 17:e dra in över Götaland och Svealand som det blir blåsigt. I nuläget ser det även ut att kunna falla stora mängder blötsnö i Svealand. Oavsett vad, då lågtrycket väl drar österut över Baltikum under lördagen den 18:e kan kall polarluft dra ner över landet. Detta innebär att vintertemperaturer kan förväntas på de flesta håll under både söndagen den 19:e och måndagen den 20:e. Som nämnts måste dygnsmedeltemperaturen vara över noll under sju dygn i följd. Ifall ett dygn inte är det får man börja om från början igen. Tisdagen den 21:a avslutas sedan med mildare väder i söder. För de stationer som haft dygnsmedeltemperatur under 0° den 19:e eller 20:e innebär det att vårens tidigaste möjliga ankomstdatum kan vara den 21:a.  

Sammanfattning: våren väntas sannolikt anlända

Utifrån den prognos som väntas ser det ut som att den meteorologiska våren kommer att anlända den 15:e februari. Det mest troliga är därför att endast kuststationer i södra Götaland samt på Öland och Gotland där havsvattnet håller uppe temperaturen kommer att få meteorologisk vår den 15:e februari. Åtskilliga av de 12 stationer utan vinter som jag bloggade om härom veckan lär därför sannolikt gå direkt från höst till vår.

Den som vill följa den meteorologiska vårens kamp gör det på årstidskartan.

//Misha