Vinterns kamp mot klockan längs Götalandskusten

​Praktiskt taget hela Sverige har i år fått meteorologisk vinter. Emellertid finns det några stationer utmed Götalands kustområden dit vintern ännu inte anlänt. Och nu börjar tiden för vintern att anlända rinna ut. Nästa vecka är det den 15:e februari vilket är första möjliga datumet för den meteorologiska våren att göra sitt intåg i Sverige. Men där är vi inte ännu och i det här inlägget undersöker vi vilka stationer som så här långt fortfarande har meteorologisk höst.

Tolv fördömda stationer utan vinter hittills

Årstidskarta fram till den 7 februari.
Årstidskarta fram till den 7 februari. Källa: SMHI. Förstora Bild

Per den 7 februari hade följande 12 stationer inte fått meteorologisk vinter:

Skåne:

 • Falsterbo
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Hallands Väderö

Blekinge:

 • Utklippan
 • Hanö
 • Karlskrona-Söderstjerna

Halland:

 • Nidingen

Öland:

 • Ölands södra udde
 • Ölands norra udde

Gotland:

 • Hoburg
 • Östergarnsholm

Inalles är det alltså ett dussin stationer längs delar av Götalands kustområden där vintern så här långt uteblivit. Återstår nu att se ifall vintern behagar göra sin entré där eller om man där kommer att gå direkt från höst till vår. Noterbart är att Malmö, Hanö och Karlskrona var nära att få vinter den 3 februari men mildare luft från den 8:e gjorde att man stupade på det femte dygnet. Som bekant krävs att dygnsmedeltemperaturen är 0,0° eller lägre under fem dygn i följd för att meteorologisk vinter skall anses råda.

Hur ofta uteblir vintern helt i Sverige?

Att den meteorologiska vintern uteblir helt vid någon station i Sverige är inget unikt fenomen utan förekommer då och då. Främst under milda vintrar och då vid kust- eller kustnära stationer. Efter de tre kalla vargavintrarna 1985-1987 har den meteorologiska vintern uteblivit helt vid minst en station i Sverige åren 1988-1990, 1992, 1995, 1998, 2000-2002, 2007-2008, 2015, 2017-2020 samt 2022. Mer konkret uttryckt har så skett ungefär vartannat år.

Före de kalla 80-talsvintrarna 85-87 var det däremot inte lika vanligt att vintern uteblev helt. För åren 1945-1984 uteblev vintern helt säsongerna 1949, 1952, 1961, 1973 och 1975 eller ungefär vart åttonde år.

Väljer man även att inkludera åren 1901-1944 i statistiken (då digitaliserade data endast finns i begränsad utsträckning) skedde detta åren 1944, 1938, 1935, 1934, 1932, 1925, 1921, 1911 och 1905 vilket motsvarar ungefär vart femte år. 

Observera att årtalet för en vinter sätts efter januari och februari. Vintern 2022 är således december 2021-februari 2022.

Antal stationer i Sverige där den meteorologiska vintern uteblivit helt för perioden 1945-2022.
Antal stationer i Sverige där den meteorologiska vintern uteblivit helt för perioden 1945-2022. Från 1988 har det blivit allt vanligare att den meteorologiska vintern uteblivit helt vid minst en station i landet. Illustration Lennart Wern/SMHI Förstora Bild

Vi ser att det numera är allt vanligare att den meteorologiska vintern helt uteblir vid någon station i landet. Detta avspeglas även i att det för flera stationer i Götaland idag är normalt (avser 1991-2020) att vintern uteblir.

/Misha