Näring från djupet gav blomning vid ytan

För en månad sedan vällde kallt djupvatten upp längs Blekinges välbesökta badstränder och gjorde simturen till ett test av viljestyrkan i det tolvgradiga vattnet. Men det som avskräckte solbelysta semesterfirare från längre vistelser i det våta elementet togs tacksamt emot av betydligt mindre organismer i havet utanför vår södra kust.

En sen uppblomning av cyanobakterier fyllde sydvästra Östersjön i mitten av augusti. Det var inte bara kyla som vällde upp ur djupet, en rejäl mängd fosfater följde också med.

Uppvällning i Östersjön 28 juli 2022
I slutet av juli fördes kyligare vatten upp längs kusterna från Ystad till mellersta Öland.

Hur blomningarna i Östersjön börjar

Så snart ljuset återvänder efter vintern, kanske redan i slutet av februari, väcks växtplanktonen ur sin vinterdvala, fotosyntesen kommer igång och tillväxten tar fart.

Under hösten och vinterns blåsiga väderlek har vattenmassan rörts om och ytvattnet fyllts på med växtnäring, nitrat och fosfat, från ”komposten” av döda organismer i djupvattnet. Med sin snabba tillväxthastighet är kiselalgerna först ut, en månad senare följer de något trögare dinoflagellaterna. Det är vårblomning i havet.

Efterhand börjar näringsämnena sina i ytvattnet, temperaturskiktningen sätter stopp för tillförsel underifrån och vårblomningen ebbar ut.

I Östersjön blir det alltid en dos med fosfat kvar när vårblomningen tömt ytvattnet på nitrat, vilket lämnar planen fri för cyanobakterierna som tidigare stått sig slätt i konkurrensen med växtplanktonen. De kan nämligen göra sitt eget nitrat med hjälp av kväve från atmosfären. Så sommaren i Östersjön tillhör cyanobakterierna.

Uppvällning förnyade fosfaterna i ytvattnet

Kring månadsskiftet juli-augusti drev den friska nordvästvinden det ljumma ytvattnet längs Blekingekusten och skånska sydkusten ut till havs. I dess ställe vällde som sagt kallt djupvatten upp, med vattnet följde ny näring som blev tillgänglig för livet i den ytliga delen av havet dit solljuset når.

Observationer av fosfat (PO4)  från station Ref M1V1 i södra Kalmarsund under 2022
Observationer av fosfat (PO4) och löst oorganiskt kväve (DIN) från station Ref M1V1 i södra Kalmarsund under 2022, den senaste gjordes den 17 augusti. Prickarna är årets observationer, heldragen linje samt grått fält är medelvärde respektive standardavvikelse för perioden 1991-2020.

I proverna från augustiexpeditionen med R/V Svea syns hur fosfathalten i ytvattnet är långt över normal för årstiden vid mätplatserna i Hanöbukten och södra Kalmarsund. Kvävet är som alltid på sommaren nära noll, varje tillskott tas om hand av kvarvarande växtplankton.

Tillväxten av cyanobakterier ökade

Från mycket små mängder i juni och juli ökade cyanobakterierna i sydvästra Östersjön under augusti. Mot mitten av månaden var det relativt omfattande förekomster, både flytande på ytan och omblandat i den övre delen av vattenmassan. 

Det är troligt att det tillskott av näring i ytvattnet som uppvällningen gav, har varit en bidragande orsak till den sena blomningen. Fortfarande mot slutet av augusti så är cyanobakterierna kvar i sydvästra Östersjön.

/Jörgen Öberg, oceanograf och gästbloggare