Fenomenet som ger ”vinterbad” på sommaren

De senaste åren har vinterbad blivit en trend, där många trots snö, is och kyla njutit av att sänka ner kroppen i nästan fryskallt vatten. Men att årets julimånad, trots sol och högsommarvärme i luften, skulle bjuda på liknande upplevelser vid badplatserna utmed kusten i sydöstra delen av Sverige var kanske inte lika väntat.

Hur kan det vara så kallt i havet? Det har flera säkert frågat sig när språnget ner i det våta hejdats mitt i steget och förbytts i ett försiktigt stortådoppande. Som vid Blekingekusten torsdag den 28 juli. Solen strålar, den varma vinden smeker ryggen och vattnet är förföriskt blått och klart. Men iskallt.

Tretton grader, ropar någon med badtermometer från bryggan intill. Kontrasten mellan luft och vatten kunde inte vara större, viljestyrkan sätts på prov.

Vinden styr värmen i vattnet

Vårens och sommarens solsken värmer vattnet i hav och sjöar. Men värmen når inte mycket djupare än vad solstrålarna förmår tränga ner i vattnet, på större djup än 20–30 meter är vattnet sommartid inte mycket varmare än på vintern. Oftast håller skiktningen vattenmassorna på plats, det varmare och lättare ytvattnet flyter ovanpå det kyligare och tyngre bottenvattnet.

Uppvällning i Östersjön 28 juli 2022
Från Ystad till mellersta Öland har kyligare vatten förts upp längs kusterna i slutet av juli.

Men när det blåser frånlandsvind följer ytvattnet med ut till havs. Längs kusten ersätts det av djupvatten, och den angenäma badtemperaturen är som bortblåst. Det kallas för uppvällning, och då det oftast är västliga vindar på våra breddgrader är fenomenet ganska vanligt utmed Ölands, Gotlands och Blekinges kuster.

Uppvällningen kan ge fler effekter

Vattnet som väller upp ur djupen är inte bara kallare än vattnet vid havsytan. När ytvattnet såpass långt in på sommaren är utarmat på näring efter vårens och sommarens algblomning, för djupvattnet med sig ny näring som kan förlänga växtperioden för cyanobakterierna som ofta dominerar planktonsamhället så här års.

Djupprofiler av vattentemperatur och syrehalt från Bornholmsdjupet den 14 juli 2022
Djupprofiler av vattentemperatur och syrehalt från Bornholmsdjupet den 14 juli 2022. Prickarna är aktuella observationer, heldragen linje samt grått fält är medelvärde respektive standardavvikelse för perioden 2001-2015.

Riktigt kraftiga uppvällningsepisoder kan föra upp syrefritt vatten från stora djup, mer än 80 meter. Det kan drabba fiskar invid ytan, som helt enkelt kvävs till döds. Ett sådant tillfälle inträffade på Gotlands sydvästra kust i januari 2017 då ett stort antal döda fiskar spolades upp på stränderna.

/Jörgen Öberg, oceanograf och gästbloggare 

Länkar: 

Mer om uppvällning i Kunskapsbanken på smhi.se

Se ytvattentemperatur från satellit i tjänsten Algsituationen