Uppvällning

Många har säkert märkt att vinden har stor betydelse för vattentemperaturen. Det blir varmt i vattnet vid pålandsvind och kallt när det blåser från land. Det beror på att när vinden blåser in mot land kommer det varma ytvattnet in, tvärtom när det blåser ut. Fenomenet kallas för uppvällning.

När vinden på sommarhalvåret blåser från land eller längs kusten med land till vänster om vindriktningen transporteras det varma ytvattnet ut från kusten. Det betyder till exempel för den svenska ostkusten vindar mellan väst och syd.

Om vinden är tillräckligt stark och blåser tillräckligt länge förs hela den uppvärmda ytvattenvolymen ut till havs och det kalla vattnet under temperatursprångskiktet (30 m) förs upp till ytan.

ratan
Ytvattentemperatur [°C] vid Ratan i Bottenviken under augusti 2022. Ihållande västliga vindar under denna period medförde upvällning och en sänkning av vattentemperaturen med ungefär 10 grader. SST står för Sea Surface Temperature, som betyder ytvattentemperatur. Förstora BildDet uppvällande vattnet har temperaturen 5-10 grader och vattnet i utsjön är varmare än kustvattnet. Uppvällning är vanligt längs alla våra kuster, ofta mest påtagligt i Hanöbukten och runt Gotland samt minst vanligt på västkusten.

sst
Satellitmätningar av yttemperatur den 14:e augusti 2023. Temperaturskalan visar anomali, avvikelse i grader C från långtidsmedel 1985-2001 för detta datum. Längs östkusten från Skåne till Uppland kan ses en tydlig situation av uppvällning, med ytvatten som är 3 till 4 gradar kallare än normalt. Illustration Danmarks Meteorologiske Institut Förstora Bild