Mycket snö i Katterjåkk men inget junirekord

Det har varit en mycket snörik vinter på många håll i den svenska fjällkedjan, inte minst i Riksgränsfjällen. I måndags den 1 juni var snödjupet i Katterjåkk 151 cm, vilket ger värdet en fjärde plats bland de största uppmätta snödjupen i Sverige genom tiderna.

Så sent som den 29 maj var snödjupet 177 cm i Katterjåkk och då låg man fortfarande över rekordet gällande juni månad på 164 cm i Riksgränsen den 1 juni 1906.

svenska snödjupsrekordet för juni

Om vi tittar på registreringar från den automatiska snödjupsmätaren i Katterjåkk så ser vi ett ganska snabbt avsmältningsförlopp under veckoslutet, vilket var väntat med tanke på det varmare vädret med plusgrader hela dygnet.

Snödjupet i Katterjåkk 29 maj-1 juni 2020
Snödjupet i Katterjåkk 29 maj-1 juni 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Den automatiska snödjupsmätaren lämnar värden varje minut, men vi har ännu inte låtit den vara officiell. Om så hade varit så skulle det har varit snudd på rekord i år med upp till 163 cm vid den automatiska givaren.

Snödjupsrekord räknas bara en gång under månaden

Det officiella värdet på 151 cm i år ger en fjärde plats bland de största junisnödjupen i Sverige. Men om vi tittar på olika tillfällen så hamnar vi i år på tredje plats efter 1906 och 1997. Vid rekordtillfället den 1 juni 1906 var det nämligen två närliggande stationer, Riksgränsen och Vassijaure (Katterjåkk), som kom in på första och andra plats.

När det gäller exempelvis temperatur och nederbörd så kan en station få räkna in rekord flera olika dagar under månaden. Det finns i och för sig ett beroende mellan temperaturen från den ena dagen till den andra. Det gäller i viss mån även nederbörd.

Men det är inte lika starkt samband som när det gäller snödjup. Om det inte sker stark avsmältning eller ytterligare påspädning på snötäcket, så är vanligtvis snödjupet ungefär det samma från det ena dygnet till det andra. Därför räknar vi bara in stationernas högsta värde under månaden i rekordtabellerna.

Sverker Hellström