Mycket kall inledning av mars

Natten till torsdag den 1 mars, blev lokalt extremt kall i nordvästra Svealand med -37,1° som lägst i Särna i Dalarna. Detta är den femte lägsta temperatur som observerats i Svealand under en marsmånad samt det näst lägsta marsvärdet för Särnas del i en mätserie som startade 1892. Endast den 2 mars 1987 var det kallare där med -37,6°. För att finna en lägre marstemperatur i Svealand får vi gå tillbaka till den 2 mars 2005 då Idre-Storbo uppmätte -39,1°. Den allra lägsta marstemperatur som observerats i Svealand är -40,0° som uppmättes i Flötningen i norra Dalarna den 4 mars 1971. Samma natt hade Vuoggatjålme i Lappland -45,8° vilket är gällande köldrekord för mars i Sverige.

I Sveg i Härjedalen rapporterades -36,4° vilket är en mycket låg marsnotering. Det var dock värre där i mars 1987 och 1901 då temperaturen där sjönk till -36,6° samt -38,0°. Det allra lägsta marsvärdet från Sveg är från den 17 mars 1888 då det var -40,5° kallt där. Dagen innan hade det varit smått fantastiska -37,0° i Viredaholm i Småland vilket är gällande marsrekord för Götaland.

Nytt nationellt isdygn - Varmast i Karesuando(!)

Det blev ytterligare ett nationellt isdygn under den 28 februari. Lite intressant är det ändå att onsdagens högsta temperatur, -2,0°, uppmättes i Karesuando i nordligaste Lappland. Därmed är vi nu uppe i fyra nationella isdygn den här säsongen. Dessa har infallit den 6, 25 och den 27-28 februari. 

Hur kallt det blir kommande natt och ifall det blir fler nationella isdygn följes bäst på max- och minvärden.