Mycket höga temperaturer för att vara 13 september

Under tisdagen var det i Götaland och södra Svealand mycket höga temperaturer för att vara så långt fram i månaden som den 13 september.

Även om det inte var några absoluta rekord för hela månaden september, så var det ändå ett antal stationer som noterade de högsta septembertemperaturerna på länge.

För Helsingborgs del innebar det en tangering av gällande rekord. Stationen är dock inte äldre än 1948.

Anmärkningsvärd är även noteringen från Jönköpings flygplats som är den högsta i september sedan 1954. På den tiden utfördes mätningarna vid den gamla flygplatsen som låg på betydligt lägre höjd närmare staden.

Station 13 sep 2016 Högsta i sep sedan
Helsingborg 27,5° 27,5° 1983
Malmö 26,4° 27,0° 1983
Växjö 25,5° 27,4° 1983
Göteborg 26,9° 28,5° 1983
Borås 26,0° 27,7° 1983
Jönköpings flp 25,7° 26,0° 1954
Linköping/Malmslätt 26,4° 28,2° 1968
Örebro 25,8° 26,8° 1983

Om vi tar hänsyn till att det var så pass långt fram i månaden som den 13 september blir resultaten ännu intressantare.

I Malmö har det inte varit så här varmt så långt fram i september sedan 16 september 1947 då det var 27,1°.

Varmt även i våra grannländer

Enligt den danska vädertjänsten så var det den varmaste septemberdagen i Danmark på 69 år.

I Norge var det som varmast i Stavanger (Våland) med 27,3°.

I Storbritannien var det enligt den brittiska vädertjänsten den varmaste septemberdagen sedan 1911 med 34,4° Gravesend. Det är för övrigt årets högsta temperatur i Storbritannien, vilket måste var ovanligt sent.

De svenska septemberrekorden är lite röriga

Högsta temperaturer i september är en månad med många underkända och tveksamma värden. Personligen skulle jag vara glad om vi fick en riktigt varm situation med ett antal värden över 30°. Men då måste vi nog vänta till något tillfälle då värmen kommer de allra första dagarna i månaden.

Uppdatering?

Jag kanske återkommer med mer statistik när det gäller värme så pass sent som den 13 september. Den typen av statistik är dock betydligt mödosammare att söka fram än rekord för hela månaden.