Midsommarhelgen avslutades med två nya junirekord

När vi nu summerar årets midsommarhelg kan vi konstatera att den blev ovanligt varm och solig, framför allt i landets södra och mellersta delar. För två stationer med lång mätserie var det så varmt att de gamla junirekorden fick stryka på foten. 

Säsongens hittills högsta temperatur blev 33,3° uppmätt i Mariestad i Västergötland under söndagen den 26:e juni. På andra plats hittar vi stationerna Forse i Ångermanland och Torpshammar i Medelpad, båda med 32,2°.

Följande stationer med minst 75 år långa mätserier noterade nya junirekord under söndagen. Valet av 75 år sammanfaller med att det var exceptionellt varmt i slutet av juni 1947. Det bör även noteras att samtliga angivna värden i inlägget är preliminära och kan komma att kontrolleras närmare!

  • Junsele (Ångermanland, startår 1899): 32,1°. Tidigare junirekord 32,0° från midsommarafton 1935.
  • Gotska Sandön (Gotland, startår 1879): 31,4°. Tidigare junirekord 31,2° från 1917. Värdet var även mycket nära absolutrekordet på 31,6° från juli 2020. Maximitermometer saknades dock fram till 1928 varför värdet från 1917 kan ha varit högre.

Andra höga noteringar under midsommarhelgen

Det förekom även mycket höga temperaturer under midsommarhelgen. Här de mest intressanta.

På midsommardagen den 25:e uppmätte Hemavans flygplats i Lappland 28,6°. För den kopplade mätserien Hemavan/Tärnaby (startår 1892) är det är det näst högsta som uppmätts i juni. Junirekordet på 29,0° är från krigsåret 1939. Ett lika högt värde uppmättes i juni 1966.

I Kvikkjokk-Årrenjarka (startår 1887) i Lappland var man under midsommardagen den 25:e inte långt ifrån junirekordet. Högsta temperaturen då var 30,0° vilket kan ställas mot junirekordet på 30,6° från 2011. Nästan lika varmt, 30,5°, var det där i juni 2020. Ett värde på 30,0° från juni 1966 finns också.

Gunnarn i Lappland hade 30,6° under söndagen den 26:e. För den kopplade mätserien Gunnarn/Stensele (startår 1860) är detta den tredje högsta junitemperaturen där. Junirekordet på 32,1° uppmättes 1988 medan andraplatsen på 31,2° innehas av 1966.

I Arjeplog (Lappland, startår 1945) var det 29,1° som högst under söndagen den 26:e. Värdet är det högsta som uppmätts i juni sedan 1974 då det var 30,6° där. Stationens junirekord på 31,5° är från 1972. 

Midsommaraftonen var ovanligt varm

Årets midsommarafton blev en solskenshistoria på många håll i landet. För fyra stationer var detta den allra varmaste midsommarafton som observerats. Detta utifrån de data som finns i digitaliserad form på sidan "Hur var vädret?". Vid Observatoriekullen i Stockholm hade man 28,7° som högst vilket gjorde detta till den fjärde varmaste midsommaraftonen som observerats där från 1859 och framåt. De midsommaraftnar som varit varmare är 1970 (31,2°), 1936 (29,8°) och 1935 (29,0°).

  • Göteborg (Västergötland, 1881): 30,1°. Tidigare högsta temperatur på midsommarafton 29,2° från 1988. 
  • Halmstad (Halland, 1881): 29,1°. Tidigare högsta temperatur på midsommarafton 28,4° från 1935. 
  • Örskär (Uppland, 1953): 28,8°. Tidigare högsta temperatur på midsommarafton 27,4° från 1988.
  • Storlien-Storvallen (Jämtland, 1900): 26,6°. Tidigare högsta temperatur på midsommarafton 25,8° från 1935.

Högsta temperaturen i landet under midsommaraftonen stod Göteborg för med 30,1°. Vi behöver dock bara gå tillbaka till 2020 för att finna en högre temperatur på midsommarafton vid någon station i landet. Då hade Östmark-Åsarna i Värmland 30,3° på midsommarafton.

Tropisk natt under natten till måndagen

Avslutningsvis, frikopplat från midsommarhelgen, noterar vi att Karlskrona-Söderstjerna i Blekinge noterade årets första tropiska natt då temperaturen där under natten till måndag den 27:e sjönk till 20,0° som lägst. Med tanke på att värmen ser ut att fortsätta ytterligare några dagar är det inte otänkbart att vi kan komma att få se fler tropiska nätter i söder.

//Misha