Markant omslag till kallare väder

Inledningen av vintern har varit minst sagt mild, men lagom till övergången mellan 2015 och 2016 ser vi nu en ganska stor väderomläggning i prognoserna. En mäktig högtrycksblockering ser ut att etablera sig över nordvästra Ryssland och under första veckan av januari väntas mycket kall luft dra in över hela Sverige. 

 Högtryck förstärks i öster

Just i dag, 28/12, passerar ett högtryck över Sverige och ger kallt väder över framför allt norra halvan av landet. Högtrycket förskjuts sen österut och framåt nyår innebär det tilltagande sydvindar över Skandinavien. Kylan över norra Sverige dämpas då tillfälligt. På nyårsafton kan det faktiskt bli någon plusgrad ändå upp över Norrbottens kustland. I figur 1 nedan kan man se hur en mild sydlig eller sydvästlig luftström, på onsdag den 30 december, sträcker sig hela vägen från Biscayabukten till Svalbard och Barents hav. Öster om högtrycket strömmar det istället ner mycket kall luft, långt ner över sydöstra Europa. 

I bilden syns ett högtryck med centrum över Baltikum. Ett långsträckt lågtrycksområde sträcker sig frånväster om Storbritannien och vidare norrut mot Arktis. Kall luft strömmar ner över Osteuropa.
Figur 1. Bilden visar en prognos för marktrycket reducerat till havsytans nivå och temperaturen på 850 hPa. Förstora Bild

Mäktig högtrycksblockering och ostvindar

I inledningen av januari får högtrycket sitt centrum längre norrut, över nordvästra Ryssland och det bildas en mäktig högtrycksblockering. Söder om högtrycket kan ostvindar börja föra den kalla luften från Östeuropa och in mot Sverige. Se figur 2 nedan. 

Bilden visar en väderkarta med ett högtryck centrerat över nordvästra Rysslnad..Ett område med kall luftsveper in över Sverige.
Figur 2. Bilden visar en prognos för marktrycket reducerat till havsytans nivå och temperaturen på 850 hPa. Förstora Bild

Stora kontraster mot tidigare i vinter

De mycket kalla ostvindarna som väntas i inledningen av januari står i stark kontrast till de mycket milda, ihärdiga och tidvis kraftiga sydvästvindar som varit så dominerande under december. För att få en uppfattning om hur strömningsmönstret sett ut under december och hur det ser ut i prognosen i samband med omslaget till kallare väder har jag i den vänstra bilden nedan plottat medelvärdet av den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan under perioden 1-24 december. I den högra bilden visas motsvarande fält från ensemblemedelprognosen från ECMWF gällande för den 4 januari.

I figuren syns två kartbilder. I den vänstra bilden visas medelvärdet av geopotentiella  av 500 hPa-ytan 1-24 december 2015. I den högra bilden visasmotsvarande i prognosen för 4 januari 2016.
Den vänstra bilden visar medelvärdet av den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan under perioden 1-24 december. I den högra bilden visas motsvarande fält från ensemblemedelprognosen från ECMWF gällande för den 4 januari. Förstora Bild

Den tydligaste skillnaden syns över Barents hav och Sydosteuropa där det i prognosen nu väntas en högtrycksblockering med lägre geopotentiella höjder över Central- och Osteuropa och högre geopotentiella höjder över nordvästra Ryssland och Barents hav. Ett strömningsmönster som innebär att lågtrycken från Atlanten antingen styrs söderut över kontinenten eller norrut innan de hinner dra in mot Skandinavien.

Även över östra Nordamerika där det har varit mycket milt under december syns en tendens till omvända mönster i prognosen jämfört med det som varit.

Inget negativt NAO-index

Intressant är också att notera att det enligt prognosen fortsätter att vara ganska stora kontrast i nord-sydlig riktning på Atlanten med relativt låga geopotentiella höjder kring Grönland och strax söder därom samt höga geopotentiella höjder ner mot Azorerna. I det här fallet tycks omslaget till kallt väder alltså inte hänga ihop med ett omslag till negativt NAO-index.

Något direkt eller stort omslag syns inte heller i de senaste NAO-prognoserma, se figur nedan. Däremot syns ett rejält omslag i det så kallade AO-indexet (Arctic oscillation) som är ett motsvarande index, men mer centrerat kring hela Arktis. Se länkar för jämförelse mellan NAO ch AO.

Bilden visar kurvor med värden för NAO-index. I svart visas analysen av dey som varit. I rött visas prognosen. Fortsatt mest positiva värden syns i prognosen.
En analys och prognos för NAO-index. Källa:NCEP. Förstora Bild

Bild från Varberg

Avslutningsvis har vi fått en vacker bild insänd från Anders Blixt i Varberg. Den får representera den blåsiga och milda decembermånad som nu går mot sitt slut.

Bilden visar en vindsurfare bland vågorna.
Varberg 23 december 2015. Foto Anders Blixt Förstora Bild