Lokalt rekordtidig sommar och nytt majrekord i Uppsala

De senaste dagarnas ihärdiga majvärme har gjort att den meteorologiska sommaren avancerat långt upp över Norrland vilket är f​​​​​​​lera veckor tidigare än normalt​​​​​​​. Lokalt blev sommaren 2018 rekordtidig, främst längs norra Norrlandskusten. Detta gäller för Haparanda, Bjuröklubb och Holmön/Holmögadd som alla har längre mätserier. Även i Pajala (startår 1940) i Norrbotten där man fick sommar den 10 maj är detta det tidigaste ankomstdatumet som observerats för sommaren för perioden 1951-2017. Dock anlände sommaren lika tidigt till Pajala 1963. På flera andra håll i nordöstra Norrland samt sydvästra Norrland och nordvästra Svealand finns det exempel på ännu tidigare ankomstdatum för den meteorologiska sommaren.

Haparanda fick i år meteorologisk sommar den 12 maj. Det tidigare rekorddatumet för sommarens ankomst i Haparanda för perioden 1862-2017 är den 13 maj. Så tidig var sommaren där så sent som 2010 men även 1897. 

Ute vid Bjuröklubb i Västerbotten anlände sommaren i år den 11 maj. Under perioden 1949-2017 anlände sommaren som tidigast den 17 maj vilket skedde dels 1981 och dels 1984. Data från Bjuröklubb finns från 1879 och framåt men mätningar med maximi- och minimitermometer dröjde till 1949. 

Den mest remarkabla noteringen står dock Holmön/Holmögadd utanför Umeå för. Där kunde invånarna hälsa sommaren välkommen redan den 10 maj. Det tidigare rekorddatumet för perioden 1930-2017 var den 21 maj 1930 och slogs således med mycket god marginal. Från 1849 och fram till april 2005 bedrevs mätningarna ute på Holmögadd men sedan maj 2005 sker de på Holmön som har ett något varmare läge. Mätningar med maximi- och minimitermometer infördes först 1930.

Ovanligt tidig sommar även på andra håll

Även för några andra stationer i Norrland samt Särna i nordvästra Dalarna är sommaren i år ovanligt tidig. Här listas några stationer som för perioden 1951-2017, (om inget annat anges), haft minst ett tidigare ankomstdatum för sommaren. 

  • Piteå: ankom den 12 maj. Var tidigare 1994 (7 maj) och 1959 (11 maj).
  • Lycksele (1962-2017): sommar den 9 maj. Kom den 8 maj 2011 och den 4 maj 2006.
  • Umeå: sommar den 11 maj. Kom 30 april 2008, 5 maj 2004 och den 2 maj 1990.
  • Sveg: sommar den 5 maj. Kom den 4 maj 2006, 29 april 1990 och den 2 maj 1986.
  • Särna: sommar den 6 maj. Kom dit den 5 maj 2004 och den 30 april 1990.

Rekordvarm majdag i Uppsala och ute på Landsort

Under onsdagen kulminerade värmen med 29,3° som högst i Uppsala. Detta är nytt majrekord för Uppsalas del där kontinuerliga temperaturmätningar finns från 1773 och framåt. Mätningar med maximi- och minimitermometer infördes i Uppsala år 1839. Det tidigare majrekordet var från 2014 då stationen rapporterade 29,2°. På tredje plats med 28,9° finns ett värde från 1917. 

Det bör dock nämnas att det för Uppsalas del finns ett värde på 32,8° från den 30 maj 1841. Värdet är dock mycket tveksamt och har inte godkänts som majrekord för Svealand. Dessutom saknas information om vilket strålningsskydd som användes. I Stockholm var den högsta observerade temperaturen 27,2° i maj 1841. Dock så utfördes inte observationer av maximitemperatur, vilket hade införts i Uppsala två år tidigare. 

Även ute på Landsort i Södermanland slogs det gamla majrekordet som sattes så sent som i fjol. Under onsdagen uppmättes 23,2° medan det i fjol var 22,6° där. Mätningar på Landsort inleddes 1848 men maximitermometer infördes först 1928.

Som Sverker skrev i sitt inlägg "Rekordtidig värmebölja i Uppsala" så slog Junsele i Ångermanland på tisdagen sitt gamla majrekord. 

I Halmstad hade man på onsdagen 29,2° och det är den högsta majtemperaturen på 130 år där. Den 19 maj 1888 uppmättes 30,0°.