Rekordtidig värmebölja i Uppsala

I Uppsala råder just nu värmebölja som startade den 11 maj. Det är för Uppsalas del en rekordtidig värmebölja och det med god marginal. Detta även om vi söker oss ända tillbaka till 1860-talet i statistiken.

Definitionen på värmebölja är minst fem dagar i rad med maximitemperatur på 25,0° eller mer. I Uppsala är man i skrivande stund uppe i sex dygn i sträck och ytterligare några stationer kan komma att sälla sig till de värmeböljandes skara de kommande dagarna.

Det förra rekordet för tidigaste värmebölja i Uppsala är den 21-26 maj 1889. Detta var en osedvanligt varm majmånad vilket Misha berättade mer om i ett inlägg tidigare i veckan.

Varmt i Halmstad

I mer modern tid är den tidigaste värmeböljan i Uppsala den 27 maj-1 juni 1992.

Det var väldigt nära att Uppsala fått värmebölja redan den 5 maj 1934. Men det sprack på det femte dygnet som "bara" kom upp i 24,7°. Nära skjuter ingen hare.

Halländsk värmebölja redan i april 1993

Om vi ser till Sverige som helhet är den tidigaste värmebölja vi känner till mellan den 25 april och 2 maj 1993 i Genevad i Halland. Under den värmeböljan passade Genevad på att sätta det ännu gällande svenska värmerekordet för april med 29,0° den 27 april.

Än så länge inte så många absoluta toppnoteringar

I går den 15 maj hade Junsele i Ångermanland 28,5°, vilket är den högsta majtemperaturen sedan mätningar inleddes där 1899. Tidigare majrekord i Junsele var 28,3° den 29 maj 1988.

Annars har det än så länge inte varit några rekord för absolut högsta temperatur i maj för stationer med långa mätserier.

För maj månad är värmerekorden utspridda över ett antal olika år med rekord mellan 28 och 30 grader för många stationer.

Sverker Hellström