Lokalt rekordblöt vår i södra Sverige

Som redan konstaterats har årets majmånad varit rekordblöt på sina håll i södra Sverige. Nu kan vi även konstatera att några stationer även kommer att få en rekordblöt vår. Samtliga nedanstående stationer hade även en rekordblöt majmånad vilket jag skrev om i förra veckan. Observera att samtliga angivna nederbördsvärden för våren är preliminära tills dess att de slutgranskats.

¨Örebro (Närke, startår 1858): 232,5 mm hittills. Tidigare rekord 229,0 mm från 1924.

Södertälje (Södermanland, startår 1931): 210,2 mm. Tidigare rekord 175,1 mm från 1999.

Finspång (Östergötland, startår 1893): 223,3 mm. Tidigare rekord 185,0 mm från 1924.

Norrköping (Östergötland, startår 1944): 188,3 mm. Tidigare rekord 159,0 mm från 1948.

Hult (Östergötland, startår 1906): 219,4 mm. Tidigare rekord 197,0 mm från 1909.

Grebbeshult (Västergötland, startår 1904): 262,0 mm. Tidigare rekord 258,9 mm från 1999.

Andra stationer som inte nådde ända fram

Här tar jag upp några andra stationer där man haft den blötaste våren på åtskilliga decennier även om det nu inte blir något nytt rekord där. Därtill listas några stationer där det inte väntas något nytt rekord givet den torra avslutningen av våren.

I Linköping-Malmslätt (startår 1858) blir det med hittills 201,2 mm inget nytt rekord. Däremot är årets vår den blötaste sedan den rekordblöta våren anno 1862 då det föll 279,0 mm i Östergötlands läns residensstad.

Inte heller i Västerås (startår 1859) blir det något nytt rekord. Men man får gå tillbaka till 1924 för att finna en blötare vår där. Den gången kom det 189,0 mm där. I år har man så här långt fått 176,8 mm i Västmanlands största stad. Den allra blötaste våren i Västerås är från anno 1890 då det kom 229,0 mm där.

Linhult (Västergötland, startår 1911) har så här långt erhållit 302,4 mm fram till på morgonen den 30 maj. Rekordet på 307,4 mm sattes så sent som 2019. Årets vår väntas därmed av allt att döma bli den näst blötaste som observerats där.

Malexander (Östergötland, startår 1945): 174,8 mm. Rekordet på 178,6 mm härrör från våren 1995. Årets vår kommer således sannolikt att bli den näst nederbördsrikaste som observerats vid orten som ligger vid Sommens norra strand.

Hid (Västergötland, startår 1968) har hittills fått 269,5 mm. Rekordet på 272,3 mm är från våren 2000.

//Misha