Lokalt rekordblöt marsmånad i söder

Årets marsmånad har varit synnerligen nederbördsrik på många håll i främst delar av Götaland och östra Svealand. I tisdagens inlägg kunde vi rapportera om några nya månadsrekord för mars för stationerna Vällnora, Norrveda och Sandhamn.

Idag kan vi konstatera att flera stationer, några av de med mer än 100-åriga mätserier, nu har slagit eller är mycket nära att slå sina gamla rekord för största marsnederbörd. Här redogör jag för vilka stationer det rör sig om. Vi börjar med rekordstationerna. Samtliga värden är dock preliminära.

Stationer som slagit sina marsrekord

 • Skövde (Västergötland, startår 1931): 106,6 mm. Tidigare rekord 95,3 mm från 1978.
 • Norrköping (Östergötland, startår 1934): 75,1 mm. Tidigare rekord 73,3 mm från 1978.
 • Mariestad (Västergötland, startår 1958): 74,6 mm. Tidigare rekord 70,1 mm från 2019.
 • Falköping-Valtorp (Västergötland, startår 1954): 106,8 mm. Tidigare rekord 105,3 mm från 1978.
 • Vadstena (Östergötland, startår 1935): 88,6 mm. Tidigare rekord 64,0 mm från 1937. Mars 1981 och 1984 saknas dock i statistiken.
 • Söderköping (Östergötland, startår 1957) 80,0 mm. Rekord 77,2 mm från 1978.
 • Hultsbruk (Östergötland, startår 1905): 103,0 mm. Tidigare rekord 89,0 mm från 1909.
 • Vallentuna (Uppland, startår 1952): 72,8 mm. Tidigare rekord 69,9 mm från 1978.
 • Löten (Dalarna, startår 1960): 69,5 mm. Tidigare rekord 66,1 mm från 1989.

Som jag rapporterade om i det förra inlägget "Nederbördsrekord och stora snödjup" har även de uppländska stationerna Vällnora (startår 1971), Norrveda (startår 1936) och Sandhamn (startår 1965) också slagit sina tidigare marsrekord.

Ett annat marsrekord som slagits hämtar vi från Gotska Sandön (Gotland, startår 1879). Där föll det 21,9 mm under det gångna dygnet vilket är den största dygnsmängd som observerats där i mars. Det tidigare dygnsnederbördsrekordet i mars för Gotska Sandön var 18,8 mm från 1936.

Rekordtorrt 2022 - Rekordblött 2023

För några av de ovan uppräknade stationerna följer årets mars på förra årets rekordtorra marsmånad. Söderköping och Vadstena hade under mars 2022 en rekordtorr månad. I Söderköping var månaden snustorr och inte en enda droppe nederbörd registrerades. Likaså i Vadstena. I år har bägge stationerna slagit sina gamla rekord för blötaste marsmånad. Fler stationer kan dock komma att ingå i denna skara beroende på om de nu slår sina gamla marsrekord eller ej. 

Stationer som är nära sina månadsrekord för mars

Följande pärlband av stationer i de inre delarna av mellersta och norra Götaland har alla en någorlunda realistisk chans att slå sina månadsrekord för mars. Där kommer det att avgöras under de sista timmarna av månaden ifall rekorden slås. Ett nytt nederbördsområde är i skrivande stund på väg in från sydväst över Götaland där även en gul varning utfärdats för delar av Götaland. När det passerat landet helt till lördag morgon vet vi förhoppningsvis vilka stationer som slagit sina rekord och vilka som fått nöja sig med en topplacering.

 • Skara (Västergötland, startår 1860): 77,6 mm. Rekord 79,5 mm från 2019.
 • Djursätra (Västergötland, startår 1954): 85,0 mm. Rekord 86,7 mm från 1978.
 • Borås (Västergötland, startår 1884): 135,1 mm. Rekord 150,9 mm från 2019.
 • Högemålen (Småland, startår 1908): 77,5 mm. Rekord 89,5 mm från 1978.
 • Holmbo (Östergötland, startår 1945): 83,3 mm. Rekord 90,2 mm från 1947.
 • Finspång (Östergötland, startår 1879): 82,3 mm. Rekord 83,8 mm från 1978.
 • Gotska Sandön (Gotland, startår 1879): 78,4 mm. Rekord 83,8 mm från 1898. 

Stockholms blötaste marsmånad på över 110 år

I Stockholm har årets marsmånad varit ovanligt nederbördsrik. Där får man gå tillbaka till 1909 för att finna en blötare mars. Då föll 98,5 mm vid Observatoriekullen i Stockholm. Utöver mars 1909 är det bara marsmånaderna 1896 (79,0 mm) och 1898 (75,5 mm) som haft mer nederbörd än årets upplaga. I år har man så här långt fått 71,9 mm. Sannolikt kommer det även bli en förtretlig fjärdeplats för Stockholm då det inte ser ut att falla någon mer nederbörd där de kommande dygnen. Nederbördsmätningarna i Stockholm inleddes 1786. 

I Uppsala blev det med 61,5 mm till slut den sjätte blötaste marsmånaden som observerats efter 1909 (68,7 mm), 1937 (66,7 mm), 1934 (65,0 mm), 1890 (64,1 mm) och 1788 (63,0 mm). Nederbördsmätningarna i Uppsala inleddes redan 1723. Kontinuerliga mätningar för mars finns från 1833 och framåt. Dock kan vi med hjälp av Stockholmsseriens nederbördsmätningar från 1786 och framåt sträcka ut Uppsala bak till 1780. Detta då de saknade marsmånaderna 1832 och 1789 var så pass torra i Stockholm att det förefaller mycket osannolikt att det skulle fallit abnormt mycket mer nederbörd i Uppsala. Därmed kan vi sluta oss till att årets marsmånad åtminstone kommer att bli den sjätte nederbördsrikaste i Uppsala på 243 år. 

Sörbytorp (startår 1909) i Tivedens djupa skogar i södra Närke förväntas få sin nederbördsrikaste marsmånad på över 110 år. Precis som i Stockholm och Uppsala är nederbördsrekordet där för mars från 1909. Då föll 105,0 mm i Sörbytorp. I år har man så här långt fått 93,2 mm. Detta placerar årets mars på en tredjeplats där efter 1909 och 1978 (94,5 mm). Prognosen indikerar att man kommer att gå förbi 1978 men inte nå fram till rekordet från 1909.

//Misha