Nederbördsrekord och stora snödjup

Den nymornade våren i östra Svealand fick under det senaste dygnet rejäl påhälsning av Kung Bore. Ymnig nederbörd i form av snö gjorde att snödjupet där växte till sig rejält, som mest till 40 cm i Vattholma i Uppland. I östra Svealand, liksom även lokalt i andra delar av södra Sverige, kommer mars 2023 lokalt att bli rekordblöt.

För en station noterades ett nytt dygnsnederbördsrekord för mars under gårdagen den 27:e mars:

  • Vällnora (Uppland, startår 1971): 22,8 mm. Tidigare rekord: 22,5 mm från 1983.

Ute vid Sandhamn (Uppland, startår 1965) på Värmdölandet i Uppland fick man förvisso 22,0 mm under gårdagen. Där registrerades emellertid en ännu större dygnsmängd på 36,3 mm den 9:e mars i år. Det tidigare marsrekordet där var på 18,4 mm från 2018. Därmed har de två största dygnsnederbördsmängderna för Sandhamn uppmätts nu i mars 2023.

I Vattholma utanför Uppsala föll 21,3 mm. Detta är den största dygnsmängd som observerats i mars där sedan 1959 då 21,7 mm uppmättes. Stationen upprättades 1905 men data i digitaliserad form finns först från 1947.

Stora snödjup på sina håll i Uppland

Det största uppmätta snödjupet i östra Svealand på tisdag morgon den 28:e mars var 40 cm i Vattholma följt av 35 cm i Vällnora och 33 cm i Söderby-Karlsäng nordost om Östhammar, Norrveda på Vätö samt Uppsala. Det var dock en hel del skillnader i de uppmätta snödjupen. Stationen Björklinge endast 6 km väster om Vattholma hade "bara" 15 cm snödjup, en skillnad på 25 cm. Detta förklaras av hur stråken av nederbörd fördelade sig geografiskt. Medan Vattholma fick 21,3 mm noterades "bara" 6,5 mm i smält form i Björklinge.

Snödjupet på morgonen den 28 mars i östra Svealand.
Snödjupet på morgonen den 28 mars i östra Svealand. Illustration SMHI/Misha Lundgren Förstora Bild

Liknande tillfälle i Uppsala april 1952

Några snödjupsrekord var det inte fråga om. Däremot kan det, givet att vi nu skriver den 28:e mars, vara intressant att se hur de största aprilsnödjupen sett ut för åtminstone Uppsala där snödjupsmätningarna skett kontinuerligt och under lång tid. Där får vi gå tillbaka till den 1 april 1985 för att finna ett större snödjup så här sent på säsongen. Den gången hade Uppsala 35 cm snö. Dessförinnan var det i april 1970 då Uppsalas aprilrekord på 58 cm uppmättes. Även i slutet av marsmånaderna 1969, 1966, 1956 och 1951 förekom större snödjup än dagens 33 cm. Det skall dock sägas att snödjupen för samtliga dessa år var resultatet av en lång vinter.

I år gick Uppsala från barmark den 25:e mars till 33 cm den 28:e mars. Så långt jag kan se av de digitaliserade snödjupsdata, från 1947 och framåt, är det närmaste vi kommer detta den 1-2 april 1952. Då gick Uppsala från 1 cm snödjup till 29 cm dagen därpå.

Mycket nederbördsrik marsmånad i söder

Mars 2023 kommer lokalt i södra Sverige att bli den allra nederbördsrikaste som observerats. Här några stationer i Uppland som preliminärt slagit sina gamla marsrekord. 

  • Sandhamn (Uppland, startår 1965): 88,2 mm. Tidigare rekord 68,7 mm från 1978.
  • Norrveda (Uppland, startår 1936): 109,3 mm. Tidigare rekord 94,0 mm från 1937. 
  • Vällnora (Uppland, startår 1971): 87,0 mm. Tidigare rekord 68,2 mm från 2006.

Då fler stationer kan komma att slå sina gamla marsrekord kommer dessa att redovisas i ett separat blogginlägg de kommande dagarna. Mer nederbörd väntas nämligen under månadens sista dagar i södra Sverige.

//Misha