Lokalt mycket stora oktobersnödjup längst i norr

Årets snösäsong har fått en flygande start i norra Norrland. I delar av Norrbotten och Lappland ligger snön mer än 30 cm djup. Även om detta är långt ifrån det svenska snödjupsrekordet för oktober är det lokalt fråga om osedvanligt stora oktobersnödjup. Här listas de stationer där vi funnit ovanligt stora snödjup. Observera att snödjupsmätningar förr i världen i allmänhet utfördes mer sporadiskt under månaderna varför större snödjup kan ha förekommit. Ifall inget annat anges är snödjupen uppmätta på morgonen den 28 oktober.

  • Karesuando (Lappland, snödjupsmätningar sedan 1905): 41 cm. Rekord 41 cm från 1979. Avbrott i mätningarna 2013-2018. (Ett värde på 70 cm i oktober 1905 avsåg snödjupet i skog och inte vid stationen.)
  • Abisko (Lappland, snödjupsdata från 1956): 37 cm den 26/10. Toppnotering 40 cm från 1969.
  • Jäckvik (Lappland, mer regelbundna snödjupsdata från 1931): 43 cm. Näst största snödjupet efter 1967 (48 cm).
  • Kiruna-Esrange (Lappland, snödjupsmätningar sedan 1905): 40 cm. Största officiella oktobersnödjupet där sedan 1967 då det var 44 cm. Rekord 72 cm från 1905. År 1998 låg den officiella mätaren i Esrange som då uppmätte 15 cm som mest. Vid den inofficiella stationen Kiruna hade man då 53 cm djup snö. Diskrepansen torde åtminstone delvis förklaras av att stationen Kiruna låg på 500 möh medan den i Esrange låg på 330 möh. 
  • Saittarova (Norrbotten, regelbundna snödjupsdata från 1966): 49 cm. Största snödjup 35 cm från 1967.
Snödjupskarta för Sverige den 28 oktober 2021.
Snödjupskarta för Sverige den 28 oktober 2021. Källa: SMHI. Förstora Bild

Säsongens hittills största snödjup är 54 cm uppmätt i Granhult i östra Lappland. Stationen ligger nära gränsen till Norrbotten där det största observerade snödjupet så här långt är 49 cm i Saittarova. Detta är inte långt ifrån det största observerade snödjupet i Norrbotten under en oktobermånad för perioden 1945-2020 då data finns digitaliserade. Det största kända värdet för Norrbotten under denna period är 53 cm från Koler i oktober 1993. 

Mildare luft trycker nu på från sydväst och det återstår att se ifall några större snödjup hinner byggas upp innan oktober övergår i november. 

//Misha