Lista: Tidigare midsommarrekord

Årets midsommarhelg ser ut att bjuda på mycket varmt väder i främst landets södra delar. Temperaturer på drygt 25 grader väntas upp till södra Norrland under midsommarafton. Värmen väntas senare under helgen sprida sig även upp över norra Norrland. Framåt söndag är det inte uteslutet att temperaturen kan nå upp till 30 grader även i nordöstra delen av norra Norrland.

I artikeln "Midsommarväder" som finns i Kunskapsbanken återges hur vädret varit under midsommar i landet de senaste 10 åren. Dessutom finns en tidsserie som visar hur varmt det varit på midsommarafton för fyra av våra stationer från år 1900 och framåt.

I det här inlägget tänkte jag passa på och slå ett slag för sidan "Hur var vädret?" där man som användare själv kan studera temperaturens variation under midsommarafton för ett stort antal av de stationer som ingår i Månadens väder. En bra funktionalitet i Hur var vädret är att där finns samma stationsföljning som i Månadens väder. Som användare bör man dock ha i åtanke att vissa år kan saknas i statistiken samt att alla värden ännu inte finns i digitaliserad form för alla stationer varför det kan ha förekommit varmare midsommaraftnar. 

Även om ni själva kan botanisera bland den tillgängliga statistiken över högsta och lägsta temperatur på midsommarafton från ett antal stationer har jag ställt samman lite information från ett axplock av dessa. Av lättförklarliga skäl har jag fokuserat på maximitemperaturerna för de olika stationerna.

33,0° i Gävle på midsommarafton 1935

Några notabla saker från olika stationer:

 • I Kiruna-Esrange har det för perioden 1903-2021 bara inträffat en enda gång att temperaturen nått upp i minst 25,0°. Detta skedde 1920 då temperaturen kom upp i exakt 25,0°. Kallast var det 1977 då maxtemperaturen kom upp i blygsamma 4,8°. 
 • För den som tänkt fjällvandra i trakterna kring Storlien-Storvallen kan det bli en svettig midsommarafton med temperaturer som kan komma upp i 23-24°. Endast vid fyra tillfällen, 2020, 1969, 1960 och 1935, har temperaturen i Storlien-Storvallen kommit upp i minst 25,0°. Allra varmast var det 1935 med 25,8° följt av 2020 med 25,5°.
 • I Gävle kan temperaturen på midsommarafton möjligen komma upp i 30°. Det vore i så fall en ovanlig händelse. Under perioden 1875-2021 har detta bara inträffat vid tre tillfällen. Senaste tillfället var 1976 då man mätte 30,2°. Allra varmast var det emellertid under den heta midsommaraftonen 1935 då kvicksilvret nådde 33,0°. Året därpå, 1936, nådde man 31,7°.
 • I Härnösand i Ångermanland är det sällan temperaturen når upp i minst 25,0° på midsommarafton. Det skedde senast 2020 men den allra varmaste midsommaraftonen är av mycket gammalt datum. Anno 1891 var det 30,0° på midsommarafton. En brasklapp är dock att det uppmättes flera mycket höga temperaturer i Härnösand i juni 1891 och att stationen då kan ha varit överexponerad för solstrålning.
 • I Umeå i Västerbotten är det ovanligt att temperaturen på midsommarafton når upp i minst 25,0°. Det har bara inträffat fem gånger sedan 1882, senast år 1974 då det var 26,9° där. Den allra varmaste midsommaraftonen är dock från just 1882 då det var 27,0° där.

Vissa stationer i söder har inte haft 30° på midsommarafton

 • I Göteborg är den högsta temperatur som observerats på midsommarafton för perioden 1881-2021 modesta 29,2° vilket skedde 1988. 
 • I Halmstad är den högsta temperatur som uppmätts på midsommarafton sedan 1881 blygsamma 28,4° från 1935. 
 • Den allra varmaste midsommaraftonen som observerats i Malmö hämtar vi från andra världskriget. Den 23 juni 1941 kom man upp i 28,2° där. Som kontrast till detta hittar vi 1987 då maximitemperaturen var blygsamma 13,0° där. I närliggande Lund är toppnoteringen istället av modernt slag. Den 24 juni 2016 uppmättes 28,1° där.
 • Än mer blygsam är Helsingborgs maximitemperatur på midsommarafton. Där nådde man 1970 som högst 28,0°. 
 • Samma sak gäller för Hudiksvall i Hälsingland där den högsta temperaturen under midsommarafton för åren 1952 och framåt är 29,0° från 1973.
 • I Visby på Gotland hade man 26,5° under midsommarafton 2020. Det var då den näst varmaste midsommaraftonen som observerats för perioden 1879-2021. Endast midsommaraftonen 1881 var varmare med som mest 29,5°.

Det har hänt att junirekord satts på midsommarafton

I sällsynta fall har det inträffat att junirekordet för en station uppmätts på just midsommarafton. Detta har inträffat vid minst tre tillfällen.

 • På midsommarafton den 23 juni 1935 uppmättes 31,0° i Ljusnedal i Härjedalen. Värdet är inte bara junirekord utan även absolutrekord för stationen där temperaturmätningarna inleddes 1918.
 • I Sveg (start 1875) i Härjedalen är junirekordet från midsommarafton 1935. Då kom man kortvarigt upp i 35,0°. Även i Junsele (start 1909) i Ångermanland noterades junirekordet, 32,0°, denna dag.
 • Midsommaren 1970 står i en viss klass för sig och på midsommaraftonen den 19 juni noterade följande stationer sina ännu gällande junirekord: Gustavsfors (start 1917) i Värmland hade (33,4°), Falun (start 1860) i Dalarna kom upp i 33,2° medan Arvika (start 1945) i Värmland hade 33,8°. 
 • I Uppsala var det en osedvanligt varm midsommarafton nödåren 1867-1868. Allra varmast var det 1868 med 33,9° som högst medan det var 31,8° det annars så kylslagna året 1867. 1868 års värde stod sig länge som junirekord för Uppsala men under de heta junidagarna 1947 slogs detta. Då, för 75 år sedan, uppmättes 34,5° där. 

Extremt blöt midsommarafton 1947 och 1909

Juni 1947 bjöd som bekant på exceptionellt höga temperaturer under de två sista dagarna med otaliga rekord. Emellertid var midsommarafton 1947 en extremt blöt historia i Feringe i Småland. Då, för exakt på dagen 75 år sedan föll det hela 129,2 mm. Utifrån de data som finns digitaliserade är detta den största kända dygnsnederbördsmängden som vi känner till under en midsommarafton. Värdet är på samma premiss dessutom landskapsrekord för juni för Småland. Även i Blekinge är den största kända dygnsnederbördsmängden från en midsommarafton. Den 23 juni 1909 föll det 74,9 mm i Karlshamn. Observera att det i dagsläget inte går att titta på hur mycket nederbörd som fallit i "Hur var vädret?"!

Midsommarsnö i Riksgränsfjällen 1977

Att det faller snö lagom till midsommarafton förefaller vara extremt ovanligt. Jag har utifrån de digitaliserade data som finns bara hittat ett enda fall, nämligen 1977. Då vaknade byborna i Katterjåkk upp till ett 5 cm djupt nysnötäcke på midsommarafton. Man kan nog ana att det inte var så lätt att dansa runt midsommarstången den gången..

Glad midsommar alla läsare! :)

//Misha