Längre perioder med nationella isdygn

Sibirisk kyla är i skrivande stund på väg in över Sverige och den senaste prognosen indikerar att temperaturen kommer att ligga under noll från söndag och hela nästa vecka. Därmed skulle vi kunna få åtminstone en hel vecka i sträck med nationella isdygn. En sådan företeelse är definitivt inte vanlig och det här inlägget kommer därför att ägnas åt att titta på längre perioder med nationella isdygn ur ett historiskt perspektiv från 1950 och framåt.

Den allra längsta period vi känner till utifrån de data som finns digitaliserade är från den kalla vintern 1970 då det var 10 nationella isdygn i sträck från den 11 till den 20 februari. Sedan 1950 finns endast sex kända fall där temperaturen hållit sig under noll i minst en veckas tid. Senaste tillfället hämtar vi från den 18-24 februari 2011. Vid följande tillfällen har nationella isdygn under minst sex dygn i följd inträffat:

 • 12-18 februari 1956 (7)
 • 12-17 januari 1966 (6)
 • 8-13 februari 1966 (6)
 • 11-20 februari 1970 (10)
 • 26 februari-5 mars 1971 (8)
 • 29 december-5 januari 1979 (8)
 • 4-9 januari 1985 (6)
 • 19-25 februari 1986 (7)
 • 6-11 februari 1996 (6)
 • 25-30 december 2010 (6)
 • 18-24 februari 2011 (7)

Få nationella isdygn i mars

Nationella isdygn i mars är inte särskilt vanligt förekommande. Sedan 1950 finns totalt 16 fall där temperaturen i mars inte gått över 0,0°. Tio av dessa inträffade i mars 1971 (fem dygn) samt 1987 (fem dygn). I övrigt är det bara 2006, 2005, 1979, 1978 samt 1958 som ett nationellt isdygn förekommit i mars. För 1958 gäller att två isdygn inföll den 11-12 mars. Det senaste kända nationella isdygnet är från 1978 då maximitemperaturen inte kom över 0,0° den 22 mars.

Misstanke finns om längre perioder med nationella isdygn längre bak i tiden…

Dristar man sig till att titta längre bakåt i tiden kan man nog misstänka att det förekom flera nationella isdygn under de smällkalla marsmånaderna 1947, 1942 och 1888. Emellertid dröjer det innan data från samtliga stationer som var i drift då finns i digitaliserad form. En föraning om hur det kan ha förhållit sig kan man dock få om man tittar på gamla data från Falsterbo och Lund. I Falsterbo hade man under noll den 31 januari-15 februari, den 17-18 februari samt den 21 februari till den 15 mars 1947. Den 10 mars 1947 och den 5 mars 1942 var dygnets högsta temperatur -9,0° i Falsterbo. I Lund gick temperaturen inte över -4,0° den 11-18 mars 1888.