Kylan: Blir det nationellt isdygn och vinter i hela landet?

Riktigt kall luft har nu dragit ner över landet. Den här kylan ser ut att kunna ligga kvar i flera dagar. Då luften är så pass kall pekar prognoserna på att det finns en klar sannolikhet att vi kommer att kunna få se flera nationella isdygn framöver. Detta innebär att temperaturen för ett specifikt dygn inte når över 0,0° vid någon av våra mätstationer runt om i landet. 

De senaste årens milda vintrar har gjort att nationella isdygn varit relativt sparsamt förekommande med som mest fem stycken under 2011/12 och 2013/14. Under den kalla vintern 2010/11 hade vi hela 19 nationella isdygn. Flest nationella isdygn under perioden 1945-2020 var det under vintern 1946/47 med hela 32 stycken följt av 1969/70 med 24. 

Antal nationella isdygn per vinter från 1945 och framåt.
Antal nationella isdygn per vinter från 1945 och framåt. Källa: SMHI. Förstora Bild

Nationella isdygn är vanligast förekommande under februari följt av januari. Sannolikheten för ett nationellt isdygn minskar dock snabbt från slutet av februari och efter första veckan i mars är de sällsynta. 

Årsvariation av nationella isdygn i Sverige från 1945 till 2020.
Årsvariation av nationella isdygn i Sverige från 1945 till 2020. Källa: SMHI. Förstora Bild

Meteorologisk vinter väntas i hela landet

Sedan en tid tillbaka råder meteorologisk vinter i nästan hela Sverige. Undantaget är sydvästra Skåne, norra Öland och rena kuststationer i Götaland där man ännu har meteorologisk höst. I skrivande stund har 10 stationer fortfarande meteorologisk höst. Dessa är Falsterbo (Skåne), Malmö (Skåne), Hallands Väderö (Skåne) Utklippan (Blekinge), Ölands södra och norra udde, Hoburg (Gotland), Östergarnsholm (Gotland), Nidingen (Halland) och Vinga (Västergötland).

Det kalla vädret som är på väg nu och som ser ut att bestå i alla fall en vecka framåt gör att sannolikheten är hög att även dessa stationer kommer att få meteorologisk vinter i år. För detta krävs det att dygnsmedeltemperaturen är 0,0° under fem dygn i följd. Det återstår sedan att se hur långvarig vintern blir i dessa trakter. Från den 15 februari kan den meteorologiska våren formellt sett börja avancera in över landet. 

Kung Bores eskapader i Sydsverige framöver följs på årstidskartan. När det gäller de nationella isdygnen följs detta bäst på sidan över max/min-värden. Kom dock ihåg att välja både tidsperioden 19-07 samt 07-19 för att få hela dygnets maximitemperatur för landet!