Kung Bore har tackat för sig med intåg av lokalt ovanligt tidig sommar i norr

Det för årstiden varma vädret som rått den senaste veckan har inneburit två saker. Först och främst att den  meteorologiska sommaren mycket snabbt kunnat avancera upp över landet men även att Kung Bore nu tackat för sig och lämnat Sverige för den här gången. Det är nu därför meteorologisk sommar i större delen av landet och meteorologisk vår i norra Norrland samt de södra fjälltrakterna.

Lokalt ovanligt tidig sommar i sydligaste Lappland

Kartan visar hur långt upp över landet den meteorologiska sommaren nått den 10:e maj.
Kartan visar hur långt upp över landet sommaren nått den 10:e maj. För områden i vitt råder än så länge meteorologisk vår. Illustration SMHI Förstora Bild

Som framgår av årstidskartan har den meteorologiska sommaren på bara några dagar dragit långt upp över landet. Även i delar av norra Norrland är det nu sommar. För några stationer är sommaren dessutom ovanligt tidig. Utifrån digitaliserade data för perioden 1961-2022 gäller följande:

  • Lycksele (Lappland): sommar sedan 8:e maj. Näst tidigaste ankomstdatumet efter 2006 (4:e maj).
  • Fredrika (Lappland): sommar sedan 9:e maj. Näst tidigaste ankomstdatumet efter 2006 (4:e maj).

Både i Fredrika och Lycksele inleddes temperaturmätningarna under 1940-talet och exakt placering är därför svår att bestämma eftersom dessa data ännu inte är digitaliserade. Däremot kan vi konstatera att årets sommar lokalt är ovanligt tidig i sydligaste Lappland. Utöver dessa två stationer anlände sommaren i Lappland även till Vidsel (9:e maj) och Åsele (10:e maj).

Ovanligt tidig sommar i Överkalix-Svartbyn och Övertorneå

Även i delar av mellersta Norrbotten har har man nu fått meteorologisk sommar. Där anlände den meteorologiska sommaren den 11 maj vilket är ovanligt tidigt. 

I Överkalix-Svartbyn (startår 1962) är det allra tidigaste ankomstdatumet för den meteorologiska sommaren den 10:e maj vilket inträffade 2018.  Tyvärr saknas dock statistik över sommarens ankomst för åren 1984-1988. Detta gäller även för Övertorneå en bit österut där data saknas för åren 1999-2001. Med reservation för detta är sommarens tidigaste ankomstdatum i Övertorneå den 11:e maj vilket inträffade 2018 och 1959. Temperaturmätningarna i Övertorneå finns i digitaliserad form från 1955 och framåt. Mätningarna började dock tidigare än så.

Även de norrbottniska stationerna Paharova, Lakaträsk och Ylinenjärvi fick meteorologisk sommar den 11:e maj. Vid samtliga tre stationer inleddes temperaturmätningarna i mitten av 1990-talet i samband med automatiseringen av stationsnätet.

Piteås fjärde tidigaste sommar på 144 år

I södra Norrbotten hittar vi Piteå som fick meteorologisk sommar den 10:e maj. För Piteås del är detta det fjärde tidigaste ankomstdatumet som observerats efter 1994 (7:e maj), 1934 (6 maj) och 1895 (5 maj). Statistik över sommarens ankomst i Piteå finns från 1879 och framåt.

Mycket tidig sorti av Kung Bore

Den varma luftmassa som legat över landet den senaste veckan har även gjort att våren nu nått högfjället i Lappland. Medan sommaren nådde Lycksele i sydligaste Lappland fick vår högst belägna station Tarfala (1144 möh) i Kebnekaisefjällen i Lappland meteorologisk vår den 8:e maj. Detta är ett ovanligt tidigt ankomstdatum för våren där. I inlägget "Stora årstidsförändringar på gång runt om i landet" i förra veckan skrev jag följande "Sedan stationen i Tarfala upprättades 1996 finns endast två tillfällen då våren anlänt före den 8:e maj, nämligen 2006 (4:e maj) och 2008 (28:e april)." Årets vår är således den tredje tidigaste hittills i Tarfala. Därmed har samtliga av våra stationer nu fått meteorologisk vår.

Trevlig långhelg allesammans!

/Misha