Köldrekordet för mars fyller 50 år

Vi har nu fått ett bakslag med kallare luft över Sverige. Då kan vi passa på och påminna om att det svenska köldrekordet för mars fyller 50 år idag. Det var nämligen den 4 mars 1971 som Vuoggatjålme i mellersta Lappland rapporterade -45,8°.

Vuoggatjålme i mars 1966.
Vuoggatjålme vid en inspektion i mars 1966. Foto Curt Kempe/SMHI Förstora Bild

Stationen Stenudden cirka 60 kilometer längre österut hade -44,9° samma dag. Även köldrekordet för Svealand i mars är från den 4 mars 1971 med -40,0° i Flötningen i nordligaste Dalarna.

Vintern 1970/71 var i huvudsak mild i Sverige. Den 10-11 januari noterades vid ett flertal norrländska stationer värmerekord för januari som står sig än idag. Men så under de sista dagarna i februari och början av mars slog kylan till med besked, i synnerhet i norra Sverige.

Kallt också i mars 1947 och 1888

För södra Norrlands del är köldrekordet för mars -45,2° i Bölestrand i östra Jämtland den 1 mars 1947. Stationen Bölestrand låg inte så långt från den nuvarande stationen Krångede i Indalsälvens dalgång. Medan stationen i Krångede inte är känd som något värre köldhål, så svarade stationen i Bölestrand för ett antal tillfällen med mycket låga temperaturer.

För Götalands del får vi gå långt tillbaka i tiden för att hitta de lägsta rapporterade temperaturerna i mars månad. Viredaholm i Småland rapporterade -37,0° den 16 mars 1888 och flera andra stationer i Götaland hade liknande temperaturer detta dygn. Även den 6 mars samma år rapporterades lägre temperaturer än vad som förekommit i Götaland någon annan marsmånad sedan dess.

Exempelvis har även Uppsala sitt köldrekord för mars från den 6 mars 1888 med -32,1°. Men i de kallaste delarna av Svealand och Norrland var det på 1880-talet brist på stationer, så vi vet inte hur kallt det kan ha varit på sådana platser i mars 1888.

lägsta marstemperatur

Senaste datum för -40° i Sverige

Vintern 2007/08 är för Sverige som helhet den näst mildaste efter förra årets vinter 2019/20. Men precis som 1971 slog kylan till ordentligt utanför den kalendariska vintern. Det gjorde den dessutom ännu senare än 1971.

På påskdagen den 23 mars 2008 sjönk temperaturen till -40,8° i Nikkaluokta, vilket var avsevärt lägre än vad som rapporterats under den egentliga vintern. Alltså ännu ett exempel på att man aldrig vet vad vädrets makter har i beredskap.

Sverker Hellström