Kallt hundraårsminne

Det är inte så mycket bevänt med kylan i Sverige för närvarande.

Men annat var det för precis 100 år sedan, den 23 december 1915. På många håll var det då de lägsta temperaturer som vi har uppmätt före jul.

Allra kallast hade man i Stensele i Lappland med -45,5°. Särna i Dalarna var inte långt efter med -42,5°.

I Götaland uppmättes detta dygn det ännu gällande köldrekordet för hela december månad med -35,0° i Klagstorp i Västergötland.

Lägsta temperaturer i Lägsta temperaturer i december.

I norr bestod den bistra kylan över julhelgen, medan vädret lindrades något i södra Sverige.