Iba - Ovanlig tropisk storm på Sydatlanten

Under söndagen bildades en ovanlig tropisk storm på Sydatlanten, namngiven Iba, av Brasiliens vädertjänst. Senaste gången en tropisk storm bildades på Sydatlanten var 2010 då "Anita" uppträdde öster om Brasilien. Dessförinnan var det orkanen "Catarina" som 2004 drog in över östra Brasilien. Prognosen för Iba är att stormen kommer att hålla sig ute över öppet hav och att viss intensifiering är möjlig. Iba väntas inte heller bli långlivad. 

Satellitbild över tropiska stormen Iba utanför Brasiliens östkust.
Satellitbild över tropiska stormen Iba utanför Brasiliens östkust den 25 mars. Källa: SMHI (EUMETSAT). Förstora Bild

Hög vertikal vindskjuvning främsta orsaken

Tropiska stormar är frekvent förekommande fenomen i nästan hela den tropiska delen av världen. Två undantag finns dock: sydöstra Stilla havet och Sydatlanten. För sydöstra Stilla havet gäller att havsvattnet utanför Sydamerikas västkust där den kalla Peruströmmen (äldre namn Humboldtströmmen) löper är alltför kallt för att tropiska cykloner skall kunna uppstå.

På Sydatlanten är havsvattnet tillräckligt varmt för att tropiska cykloner skall kunna uppstå men det främsta skälet är att den vertikala vindskjuvningen i regionen är alltför hög. Den vertikala vindskjuvningen definieras som skillnaden i vind mellan två höjder i troposfären, vanligen mellan höjdintervallet 1,5 och 10 km. 

Den mest kända tropiska cyklonen på Sydatlanten är orkanen "Catarina" som bildades i mars 2004 och senare drog in över Brasilien vilket väckte stor uppmärksamhet.

Tropiska och subtropiska stormar namnges sedan 2011 av Brasilien

Brasiliens vädertjänst initierade 2011 en namnlista för tropiska och subtropiska cykloner på Sydatlanten. År 2018 utökades listan från 10 till 15 namn. Både "Catarina" och "Anita" fick sina namn inofficiellt. Iba är således den första tropiska storm att namnges officiellt. De tidigare systemen på Sydatlanten har dock varit av subtropisk karaktär. De kommande namnen på listan är Jaguar, Kurumi och Mani.