Hur växlingsrikt har vintervädret varit?

Vintern 2024 har av många beskrivits och upplevts som ovanligt växlingsrik. Ett mått för att beskriva vädrets växlingar är antalet nollgenomgångar, det vill säga antalet dygn då temperaturen växlar mellan plusgrader och minusgrader. Men dessa verkar inte ha varit ovanligt många.

Nollgenomgångar

Medelvärde under vintern för antalet nollgenomgångar under 1961-2020.
Medelvärde under vintern för antalet nollgenomgångar under 1960/1961-2019/2020. Förstora Bild

När en månad eller årstid är till ända så redovisar vi alltid medeltemperaturens och nederbördens avvikelse från det normala. Men något mått på vädrets variation är inget vi tar fram rutinmässigt. Så det är inte så lätt att objektivt sätta en siffra på det.

Men en form av objektivt mått är antalet nollgenomgångar, det vill säga antalet dygn då temperaturen sjunkit från plusgrader till minusgrader eller vice versa.

Det är ingen slump att vi valt just den temperaturgränsen utan vi vet att det kan ställa till problem när det fryser på eller tinar om vart annat.

För några stationer från norr till söder har jag jämfört antalet nollgenomgångar de fem senaste vintrarna.

Antal nollgenomgångar de senaste vintrarna
  Malmö Norrköping Umeå Kiruna
2023/2024 21 23 25 13
2022/2023 31 35 37 15
2021/2022 26 43 37 11
2020/2021 24 22 20 9
2019/2020 12 24 16 18

Vi ser att det i allmänhet var fler nollgenomgångar de två föregående vintrarna. Den gångna vintern präglades av veckolånga perioder med antingen milt eller kallt väder. Då blir det inte lika många nollgenomgångar som under en vinter när det snarast varierar från det ena dygnet till det andra.

Dygnsmedeltemperaturens standardavvikelse

Som test provar jag att titta på vintern med ett annat mått, dygnsmedeltemperaturens standardavvikelse. Lite förenklat kan man säga att det är ett mått på dygnsmedeltemperaturens genomsnittliga avvikelse från vinterns medeltemperatur.

Om vi hypotetiskt antar att det inte är någon variation alls under vintern med samma medeltemperatur under alla dygn, så blir standardavvikelsen noll. Annars kan man säga att ju större standardavvikelse desto större variation oavsett om vintern i medeltal varit kall eller mild.

Dygnsmedeltemperaturens standardavvikelse de fem senaste vintrarna
  Malmö Norrköping Umeå Kiruna
2023/2024 3.9° 5,0° 8,1° 7,7°
2022/2023 3,5° 3,6° 5,9° 5,6°
2021/2022 2,7° 4,2° 5,3° 6,0°
2020/2021 3,8° 5,1° 6,3° 5,7°
2019/2020 1,7° 2,7° 3,8° 4,5°

Här kan man se att den gångna vintern i allmänhet verkar ha haft lite större standardavvikelse hos dygnsmedeltemperaturen. Det gäller inte minst för de två nordliga stationerna. Men vilken slutsats man ska dra av detta vet jag inte. Det här är som sagt ett mått som vi inte använder rutinmässigt.

Sverker Hellström