Hur vanligt är det med temperatur under -20° i oktober?

Kallast hittills i oktober i Sverige är -23,0° i Nattavaara i norra Lappland den 22 oktober. Det kanske låter som ett tidigt utbrott av vinterkyla, men historiskt sett är det inte så ovanligt. I det här blogginlägget tänkte jag titta närmare på statistiken.

I framför allt norra Sverige har medeltemperaturen legat under normalvärdet för perioden 1991-2020. Det spelar ingen större roll för avvikelsen om vi jämför med den förra normalperioden 1961-1990, eftersom oktober är en månad som av någon anledning hittills inte visat så stor uppvärmning i Sverige.

Bilden visar kartor med temperaturavvikelse hittills i oktober relativt de två senaste normalperioderna.
Preliminär temperaturavvikelse för perioden 1-25 oktober 2023. Kartan till vänster visar avvikelsen relativt normalperioden 1991-2020 och kartan till höger relativt 1961-1990. Illustration SMHI Förstora Bild

-23,0° är lägre än vad vi hade i fjol i oktober när det räckte med -15,4° för att Naimakka skulle bli kallast i Sverige under månaden. I oktober 2021 var det däremot ett lägre nationslägsta med -24,6° i Nattavaara. Det sistnämnda var då det lägsta i Sverige sedan 2006.

Så där har det varierat mellan åren. För de olika normalperioderna de senaste 100 åren har jag tittat på hur ofta det hänt att temperaturen vid minst en station nått -20° eller lägre. En normalperiod sträcker sig över 30 år, så om något inträffar varje år kan det maximalt bli 30 träffar.

Jag har även inkluderat gränsen -25° men dit har vi som sagt inte nått hittills i år. Senast var i oktober 2006 med -25,9° i Nikkaluokta.

Antal oktobermånader med lägsta temperatur i Sverige -20° eller lägre respektive -25° eller lägre
Normalperiod -20° eller lägre -25° eller lägre
1921-1950 21 9
1931-1960 19 9
1941-1970 20 10
1951-1980 21 9
1961-1990 21 8
1971-2000 20 9
1981-2010 18 7
1991-2020 17 5

Så i stora drag är det två oktobermånader av tre då temperaturen sjunker till -20° någonstans i Sverige. Var tredje oktobermånad sjunker den till minst -25°. Mönstret har varit rätt likartat över tid, men med en tendens till minskad frekvens de två senaste normalperioderna.

De allra lägsta oktobertemperaturerna

Det finns faktiskt ett par tillfällen då temperaturen sjunkit till -20° i inre Götaland redan i oktober. Men det var länge sedan, de enda kända tillfällena var i oktober 1880, 1885 och 1925.

Jag har tittat på gränserna -20° och -25°. Men hur är det med nästa gräns -30°?
Jo, det har inträffat några enstaka gånger. Den 28 oktober 1968 noterade Myrheden i norra Västerbotten det ännu gällande svenska oktoberrekordet med -31,5°. Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen hade -30,0° nästa dag. Sedan finns ett par noteringar runt -30° i Vittangi i nordöstra Lappland och Sveg i Härjedalen under 1800-talet.

I oktober inträffar månadens lägsta temperatur vanligtvis i slutet av månaden. Det är inte så konstigt eftersom oktober ligger mitt i övergångsperioden från sommar till vinter. Men det finns några exempel på rejäl kyla redan i mitten av månaden. Exempelvis 1992 när Nikkaluokta hade -26,2° redan den 15 oktober.

Lägsta temperaturer i oktober

Sverker Hellström