Hundra år med nederbördsmätningar i Hyndevad

Jag har tagit som tradition att uppmärksamma stationer som fyller ett hundra år. I år gäller det alltså stationer som startade 1923. Bland våra meteorologiska stationer så har nu Hyndevad söder om Eskilstuna i Södermanland nått denna aktningsvärda ålder.

Bilden visar nederbördsstationen i Hyndevad.
Nederbördsstationen i Hyndevad den 12 maj 2020. Foto SMHI Förstora Bild

Ända sedan 1923 har nederbörd uppmätts och rapporterats från Hyndevad. Stationen kan ha flyttats något inom området, men i stort sett är positionen oförändrad. Under år 1996 var det dock ett avbrott i mätningarna.

Hyndevads rekord

Digitaliserade data för Hyndevad finns sedan 1945. Under denna tid är den största nederbördsmängden under ett år 781,8 mm år 1960. Det året inföll även den allra blötaste månaden med 208,3 mm i augusti 1960.

Det torraste året är 1947 med 369,4 mm. Torrast på senare år är 2018 med 378,8 mm.

Den största nederbördsmängden under ett enskilt dygn är 70,6 mm den 31 augusti 1978.

Hydrologiska stationen Lannavaara har redan uppmärksammats

I förra veckan var jag på en intern sammankomst där hydrologerna firade att den hydrologiska stationen Lannavaara i Lainioälven nu har drivits i 100 år med oförändrade yttre hydrologiska förutsättningar, vilket är unikt i Sverige, kanske till och med världsunikt.

Världsunik 100-åring

År 1923 startade även observationer av nederbörd och temperatur i Lannavaara men efter ett avbrott 1936-1958 upphörde dessa tyvärr åter år 1983. Sedan 2016 finns åter nederbördsmätningar i Lannavaara, men avbrotten är alltför långa för att vi ska kunna betrakta Lannavaara som en sammanhängande 100-årig meteorologisk serie.

Grattis Osby i efterhand!

För två år sedan borde jag ha tagit med Osby i Skåne som hundraårig station. Nederbördsmätningar startade där år 1921 men temperaturmätningar först år 1924.

Det är möjligen en klen förklaring till att vi missade Osby bland hundraåringarna år 2021. Jag ber om ursäkt för detta. Men grattis ändå i efterhand!

Sverker Hellström