Världsunik 100-åring

Den 21 april firade hydrologer på SMHI mätstationen Lannavaara med ett seminarium. Observatören var på plats och pratade om stationen som med sin stabila utformning bjuder på mätdata av god kvalitet.

Lannavaara är en ort i Kiruna kommun vid Lainioälven, ett biflöde till Torneälven. Här ligger en mätstation där vattenstånd och vattenföring har mätts under samma förutsättningar sedan 100 år tillbaka.

Vattenflöde mäts genom att vattenstånd noteras. Detta översätts sedan till vattenflöde med ett samband som beror av mätplatsens utformning. I Lannavaara har detta samband varit stabilt i mer än 100 år. Detta är världsunikt!

Häst med släde över is och Lannavaara i höstskrud
Lainioälven vid Lannavaara. Bilden till vänster är från tidigt 1900-tal och bilden till höger tagen 100 år senare. Foto TH: Göran Söderström

En händelse värd att fira

Hydrologer med flera träffades och deltog i ett mindre seminarium som handlade om långa tidsserier och såklart om Lannavaara. Observatören från mätstationen i Lannavaara bjöds ned. Han är den fjärde generationen av observatör på platsen och delade med sig av minnen och berättade om händelser som satt spår.

– Det var roligt att få dela med mig av lite berättelser, säger Göran Söderström, observatör. Det känns ovant att se, att sådant jag gör till vardags har en stor betydelse fortsätter han. 

Man framför ballonger
Lannavaaras observatör Göran Söderström vid SMHIs entréyta. Foto Helena Karlsson

God kvalitet på mätserien

När data samlas in över tid är det viktigt att ha kunskap om hur det gjorts och på vilken plats. Ibland kan yttre omständigheter, såsom dämning eller erosion påverka vattendragen och sambandet mellan vattenstånd och vattenföring. 

– Vi har många och långa tidsserier, säger Maud Goltsis Nilsson, hydrolog på SMHI, men det är många tidsserier där mätningarna påverkats genom att mätstället påverkats fysiskt av naturliga eller mänskliga orsaker vilket medfört att stationen flyttats för att bibehålla kvaliteten. Att mätningarna gjorts med nästan exakt samma förutsättningar gör att mätvärden som denna får hög mätkvalitet.

Det pågår projekt på SMHI för att se över just hur tidsserier kan behöva justeras på grund av att förutsättningarna kring mätningarna ändrats. Det är vattenföringen som är intressant och som vi vill följa över tid. Därför blir det viktigt att korrigera om yttre påverkan från exempelvis byte av mätmetod gjorts eller om mätplatsen förändrats.