Hösten avancerar och möjligen vinter i nordligaste Lapplandsfjällen

För årstiden mycket kylig luft har strömmat ner över landet och väntas nu bestå fram till slutet av veckan då varmare luft rör sig in över Sverige. Eftersom det här kyliga vädret väntas hålla i sig under minst fem dygn finns goda förutsättningar för den meteorologiska hösten att avancera söderut. Villkoret som SMHI har för att meteorologisk höst skall råda är att dygnsmedeltemperaturen är under 10,0° under fem dygn i rad. Hösten har så här långt varit försenad. Undantaget är de fjällstationer som fick höst i början av augusti.

Risk för nattfrost i inre Götaland

Luftmassan från Ishavet är såpass kall att det inte är omöjligt att vi under natten till onsdag och torsdag kan få se nattfrost uppträda på sina håll även i vindsvaga dalgångar i inre Götaland. Det är dock inget ovanligt att den första frosten sätter in i södra Sverige under andra halvan av september. Tvärtom är detta helt normalt utifrån normaldatumet för gällande referensperiod 1961-1990.

Meteorologisk vinter på väg till Tarfala?

Uppe på högfjället i Lappland är luften såpass kall att det inte kan uteslutas att den meteorologiska vintern gör sitt intåg där. Tarfala på 1150 möh hade under både söndagen och måndagen vintertemperatur. För att meteorologisk vinter skall anses råda krävs dock minst fem dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur på 0,0° eller lägre. Ifall kravet på meteorologisk vinter kan konstateras vara uppfyllt på torsdag kväll blir ankomstdatumet för vintern till Tarfala den 15 september. Detta skulle i så fall vara ett tidigt datum men långt ifrån rekordtidigt. Sedan stationen upprättades 1995 har den meteorologiska vintern vid tre tillfällen anlänt till Tarfala före den 15 september. År 2004 kom den dit den 11 september. Både år 2007 och år 2010 skedde det redan i slutet av augusti. 2007 inträffade det den 29 augusti medan det år 2010 hände redan den 25 augusti. Data från 2011 och 2000 saknas dock i statistiken då det var avbrott i mätningarna vid stationen.

Den meteorologiska hösten och den meteorologiska vintern följs dagligen på årstidskartan.