Höstcirkulation – en nödvändig och livsviktig process 

Höst vid sjö

Hösten drar nu in över Sverige och med den svalare luften kyls ytvattnet i våra sjöar ned. För badaren börjar det kanske bli kämpigt när vattentemperaturen sjunker, men det sägs att det är bra för hälsan att bada kallt. Den som fortsätter med badandet får även vara med om en hälsosam och livsviktig process för livet i sjöarna - höstcirkulationen.

Det kan vara svårt för badaren att märka, men under sommaren är de flesta sjöar skiktade med det varmare ytvattnet skiljt från det svalare bottenvattnet. Ytvattnet är framåt hösten syrerikt, men fattigt på näring. Bottenvattnet däremot, börjar bli syrefattigt men är fyllt av näring.

När temperaturen i ytvattnet sjunker så att det blir kallare än bottenvattnet, och när höstvindarna driver på, blandas äntligen vattenmassorna. Då får hela vattenmassan samma temperatur och omblandningen fortsätter tills vattnet når en temperatur under fyra grader. Syre kommer ned till botten vilket är en förutsättning för liv. Ytvattnet får näring vilket bland annat gynnar alger.

Fenomenet kallas höstcirkulation och är en del i den årliga cykeln där vattenmassorna pendlar mellan att vara skiktade och omblandade. Grunden i detta är att ner till fyra grader blir samma volym vatten tyngre ju kallare det blir. Men vid fyra grader vänder det. Då blir densiteten lägre eftersom vattnets densitet är som högst vid fyra grader. 

Läs mer på smhi.se. Vattentemperatur i sjöar   
 

Katarina, hydrolog och gästbloggare.