Högtryck på vintern innebär inte alltid soligt väder

Högtryck förknippas gärna med klart, soligt och torrt väder. Detta är oftast fallet sommartid, men vintertid kan det ibland vara molnen som dominerar inom högtrycket. Hur hänger detta ihop?

Inom ett högtrycksområde har vi sjunkande luft i högre nivåer (subsidens). När luft sjunker så komprimeras den och temperaturen stiger.

Den sjunkande luften förmår inte tränga undan luften närmast marken. I synnerhet vintertid är luften i de lägsta skikten kallare än luften en bit upp i atmosfären och vi har fått en så kallad temperaturinversion. Eftersom den bildats eller förstärkts av subsidensen inom högtrycket så talar man ofta om en subsidensinversion.

Som exempel kan vi titta på en prognos gällande för Sveg natt mot tisdag. Den visar en inversion i trycknivån 850 hPa, vilket ungefär motsvarar 1 500 meter upp i atmosfären. Där stiger temperaturen från cirka -16°C till cirka -12°C på något hundratal meter i höjdled. Ovanför inversionen är luften betydligt torrare än i de lägre luftskikten, vilket visar sig genom att skillnaden mellan lufttemperatur och dagpunkt är avsevärt större.
 

Prognos för Sveg 20 feb 2018
Prognossondering för Sveg i Härjedalen gällande klockan 01 den 20 februari 2018. Heldragen linje är temperatur och streckad linje daggpunkt. Illustration SMHI Förstora Bild


I samband med subsidensinversioner kan det ibland råda märkliga temperatur- och fuktighetsförhållanden under respektive ovanför inversionen. Det var exempelvis fallet i Jämtlandsfjällen under en högtryckssituation i januari i år.

Blogg: Föhneffekter i Jämtlandsfjällen

Högtrycks- och lågtryckscirkulation

inversion

En svag vintersol förmår inte alltid att lösa upp låga moln

Sommartid är solstrålningen så pass kraftig att den förmår lösa upp dimmoln och andra låga molnslag som bildats under natten.

Vintertid är det inte säkert att solen orkar lösa upp molnen utan de kan då ligga kvar som ett täcke under subsidensinversionen. Inversionen ligger på en sådan höjd att det ofta handlar om stratocumulusmoln som täcker himlen inom vinterhögtrycket.

Men det finns även tillfällen då vinterhögtrycket bjuder på övervägande klart väder. I så fall sjunker temperaturen snabbt i samband med utstrålning. Det gäller i synnerhet om marken är snötäckt.

Så här under senvintern kan det bli stora temperaturvariationer mellan natt och dag i samband med klart väder. Den effekten brukar bli ännu mer uttalad när vi kommer in i mars månad.

Svår molnprognos inom vinterhögtryck

Det är svårt att på förhand avgöra hur pass mycket moln som bildas inom ett högtryck. Det har bland annat att göra med luftmassans ursprung och dess fuktighet i olika höjdnivåer. Ett fel i molnprognosen kan leda till rätt stora fel i temperaturprognosen, trots att det storstilade väderläget med högtryck fångats bra.

Sverker Hellström