Halvtid för den kalendariska vintern

Temperaturavvikelse för perioden 1 december 2018 till 18 januari 2019.
Temperaturavvikelse för perioden 1 december 2018 till 18 januari 2019. Källa: SMHI. Förstora Bild

Vi har nu nått lite drygt halvvägs av den kalendariska vintern (december, januari och februari). Så här långt har vi sett milt väder dominera vilket avvikelsekartan för 1 december till den 17 januari tydligt visar. Den kalendariska vinterns, och även säsongens, hittills lägsta temperatur är -34,8° uppmätt i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland den 17 januari medan högsta på 10,6° noterades i Lund i Skåne den 3 december. 

Januariblåsningarna mest minnesvärda hittills

Det mest minnesvärda skeendet hittills i vinter torde januariblåsningarna i form av stormarna Alfrida och Jan som drabbade ett stort antal människor vara. Noterbart är att både Alfrida och Jan lyckades bjuda på högre medelvindar vid kusten (Alfrida) och fjällen (Jan) än vad som var fallet under hela 2018. Särskilt stora blev konsekvenserna efter Alfrida där alla hushåll i östra Svealand ännu inte fått tillbaka strömmen. Den maximala medelvinden under Alfrida blev 29,4 m/s ute vid Örskär i norra Uppland medan den maximala byvinden uppgick till 38,5 m/s vid samma station. Som en jämförelse kan nämnas att medelvinden vid Örskär var 36 m/s under den så kallade "Allhelgonaorkanen" 1969 då östra Svealand drabbades hårt. Örskärs värde är för övrigt svenskt vindrekord för november månad för stationer utanför fjällkedjan. En lika hög vindhastighet uppmättes vid Kullens fyr i Skåne i november 1981.

Under stormen Jan den 11 januari blåste det som mest 42,0 m/s vid den vindutsatta stationen i Stekenjokk. Det är möjligt att det blåste ännu mer där då det var avbrott i mätningarna under den tid då det blåste som mest.

Snöfattigt i söder så här långt

I södra Sverige upp till Mälardalen har det så här långt även varit torrare än normalt och snöfattigt. Lokalt finns det stationer på Sydsvenska höglandet, exempelvis Norra Vi i Småland, där säsongens hittills största snödjup inträffade i slutet av oktober. Även säsongens hittills största snödjup i Götaland är så här långt från den 27 oktober då det var 22 cm i Nävelsjö i Småland.

Säsongens hittills största snödjup är 120 cm och uppmättes i Katterjåkk i Riksgränsfjällen på tjugondag Knut den 13 januari.

Noterbart är att en stor del av landet fick en vit jul. I Lund i Skåne hade man 2 cm snö på julaftons morgon. Detta var faktiskt enda dagen som marken var snötäckt där i december. Eftersom SMHIs statistik utgår från snötäcket på juldagens morgon kommer julen 2018 officiellt sett att räknas som grön i Lund.

Kall andra halva av vintern?

Kallare luft är nu på väg och de flesta prognoser indikerar en övergång till kallt och vinterlikt väder. Ifall vi får en kall andra halva av en kalendariska vintern 2019 kan vi med rätta hävda att årets vinter verkligen får ett janusansikte. Detta syftar på den romerske guden Janus som enligt mytologin hade två ansikten. Med kallare väder framöver ökar sannolikheten för att den meteorologiska vintern skall lyckas erövra hela Sverige. I nuläget råder det fortfarande meteorologisk höst i södra Götaland. Från den 15 februari kan den av många efterlängtade meteorologiska våren börja göra sitt intåg i landet varför tiden för vintern att ta över hela Sverige sakteliga rinner ut. Normalt sett skall meteorologisk vinter råda i princip hela Sverige den 15 januari utom Skånes allra sydvästligaste delar dit vintern inte väntas förrän den 25 januari.