Gubbveckan - avgör ofta om det blir en vit eller grön jul i söder

Idag är det den 14:e december och julen står för dörren. Nu inleds e "Gubbveckan" med idel manliga namnsdagar fram till dan före dan den 23:e. För en stor del av landet avgör Gubbveckan huruvida det kommer att bli en vit jul eller ej. Detta då den avslutas den 23 december och sannolikheten för att snö skall komma att falla på bar mark just på julafton inte är alltför stor. 

Mild inledning av Gubbveckan

Gubbveckan 2021 inleds med milt väder och plusgrader i söder medan det är minusgrader i Norrland. Rejält mild luft är dock på ingång och under onsdag och torsdag väntas det rätt allmänt bli 4-8 plusgrader i Götaland och södra Svealand. Detta förväntas tära hårt på det existerande snötäcket i söder. Den stora frågan blir ifall något av snön i söder kommer att överleva mildluftsangreppet. Plusgraderna letar sig senare även upp över en stor del av Norrland, främst den östra delen. I nuläget är snötäcket tunt i de kustnära områdena av sydöstra Norrland upp till Hudiksvall. Därmed kan den vita julen där komma att leva farligt då julveckan ser ut att bli torr. 

Fredag till söndag ser ut att bjuda på lite lägre temperaturer i södra Sverige vilket kommer att dämpa snösmältningen.

Kallare lagom till jul?

I nuläget ser kallare luft ut att dra ner över landet igen från början av nästa vecka. Då det ser ut som att den kallare luften åtminstone inledningsvis, kanske ända fram till julafton, kommer från nordväst kan vi knappast räkna med att någon snö faller i söder. Även om snön uteblir kan vi sörlänningar som det ser ut just nu åtminstone hoppas på en frostnupen julafton långt ner i Sydsverige. 

Hoburgs rekordvärde från 1879 underkänt

I samband med blogginlägget "Oväder gav lokalt nya dygnsrekord för december i söder" skrev jag att en undersökning skulle företas om dygnsvärdet från december 1879. Denna undersökning har nu färdigställts av Sverker och utmynnat i att dygnsvärdet på 30,3 mm från den 1 december är nytt decemberrekord för Hoburg (startår 1879) på Gotland. Detta då dygnsvärdet på 45,0 mm visat sig vara en sammanslagning. Hoburgs tidigare rekordvärde för december skall därmed också vara de 24,3 mm som uppmättes där 1994.

/Misha