Extremt sen 30°-värme i söder

För årstiden mycket till extremt varm luft har under de senaste dagarna präglat vädret i en stor del av landet. Under tisdagen den 27 uppmättes som mest 31,6° i Lund i Skåne vilket preliminärt även är augusti månads högsta temperatur (mer om detta i augustikrönikan på måndag den 2 september). Grannstaden Malmö hade som högst 31,0° medan Helsingborg i nordvästra Skåne kom upp i 30,6°. 

Under onsdagen den 28 var det ytterst nära att temperaturen nådde upp i 30° men till slut stannade den på som högst 29,9° i Lund. Noterbart är att det natten till torsdag blev en tropisk natt ute vid Falsterbo i Skåne och Utklippan i Blekinge.

28 augusti senaste officiella datumet för 30°

Att temperaturen når upp till 30° i slutet av augusti hör inte till vanligheterna. Så sent som år 2016 uppmätte Norrköping i Östergötland 32,7° den 26 augusti och den 27 augusti 1964 noterade Staffanstorp i Skåne 32,5°. Det allra senaste datumet vi känner till, avser perioden 1951-2018, som temperaturen nått upp till minst 30,0° är den 28 augusti vilket vad vi känner till har skett vid tre tillfällen. Det senaste tillfället var 1997 då Eklången i Södermanland uppmätte 30,5°. De andra två åren då minst 30,0° uppmätts den 28 augusti är 1964 och 1955. 

I Norrland blev den preliminärt högsta uppmätta temperaturen under värmeperioden 28,5° i Gävle under onsdagen den 28 augusti 2019. Den högsta temperatur som vi vet har observerats så här sent på säsongen är 29,0° uppmätt den 29 augusti 1930 i Junsele i Ångermanland.

Uppemot 25° på söndag den 1 september 

På söndag går vi in i den kalendariska höstmånaden september. Det är då inte omöjligt att temperaturen på sina håll i den sydligaste samt östra delen av Götaland samt östra Svealand kan nå omkring 25°. Därefter väntas svalare och ostadigare luft dra in från väster. 

Sannolikt omkring 30° den 1-2 september 1886

I den sammanställning som finns över högsta temperaturer i september i Kunskapsbanken framgår att det officiella septemberrekordet är på 29,1° uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975. Dock var det sannolikt ännu varmare den 1-2 september 1886. Flera enklare temperaturstationer i sydöstra Götaland rapporterade då temperaturer på 30°-32°. Tyvärr saknade dock flertalet stationer vid den här tiden tillräckligt bra skydd mot reflekterad solstrålning, varför det inte går att sätta upp någon uttömmande statistik över den här situationen. Det högsta accepterade värdet från denna situation är därför 29,0° uppmätt dels i Lund i Skåne den 1 september samt den 2 september i Västervik i Småland.

Även den 1 september 1906 förekom osedvanligt höga temperaturer i Götaland med som mest 31,0° i Borås i Västergötland. Värdet har dock bedömts som osäkert och avviker med minst två grader gentemot andra stationer. Även typ av strålningsskydd förefaller vara något osäkert. Värt att notera är dock att både det danska och det brittiska septemberrekordet är från 1906.

Septemberrekordet får med andra ord ses som "svagt" och det vore därför inte förvånande ifall det under rätt förutsättningar kommer att slås inom en inte alltför avlägsen framtid.