Det svenska värmerekordet fyller 75 år

Den 29 juni 1947 rapporterades 38,0° från Målilla i östra Småland. Det är det ännu gällande svenska värmerekordet. Man kan fråga sig varför det inte har slagits. Både i Sverige och globalt har ju klimatet blivit varmare på dessa 75 år.

Bilden visar ett foto av stationen i Målilla vid en inspektion år 1954.
Stationen i Målilla vid en inspektion år 1954. Foto SMHI Förstora Bild

Värdet från Målilla är egentligen ett tangerat rekord. 38° rapporterades även från Ultuna utanför Uppsala den 9 juli 1933. Men det är inte bara det att de här noteringarna inte har slagits utan vi har i nutiden inte ens varit i närheten. Den högsta temperaturen i Sverige det här århundradet är 35,1° vid Falun-Lugnet den 4 augusti 2014 tätt följt av 35,0° i Målilla den 10 juli 2010.

Det är inte bara Sverige som har förhållandevis gamla värmerekord. Det danska värmerekordet har stått sig sedan 1975, det norska sedan 1970 och det isländska ända sedan 1939. Drygt hälften av de amerikanska delstaterna har värmerekord från första hälften av 1900-talet eller i några fall sedan 1800-talet.

Nere på kontinenten har det däremot de tre senaste somrarna satts nya värmerekord i många länder, däribland Italien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Beneluxländerna. I Finland fick man ett nytt värmerekord i juli 2010.

Är det fråga om mätfel?

Det ligger nära till hands att tänka att de gamla värmerekorden betingas av rena mätfel. Det finns i och för sig många felkällor när det gäller rapporter om höga temperaturer, men jag tror inte att det går att avfärda noteringarna så lätt. Vi har numera betydligt högre halter av växthusgaser med stigande medeltemperaturer som följd. Men den direkta solstrålningen var lika kraftig förr i tiden, under vissa perioder kanske till och med lite kraftigare.

Det var inte bara Målilla som hade mycket höga temperaturer i juni 1947. Gävle rapporterade 36,4° den 30 juni vilket är ännu gällande norrländskt värmerekord för juni. Samma dag hade Stockholm-Bromma 35,3° vilket är junirekord för Svealand.

Högsta temperaturer i juni

Det rapporterades faktiskt ett par ännu högre temperaturer i juni 1947 med som mest 39,1° i Alnarp i Skåne. Men dessa värden blev aldrig godkända eftersom stationerna hade bristfälligt skydd mot reflekterad solstrålning.

Väderläget i slutet av juni 1947

Väderläget den 29 juni 1947 var typiskt för värmeböljor i Sverige. Ett högtryck hade sitt centrum strax öster om Sverige vilket gav både stabilt väder och en strömning som förde upp mycket varm luft över Sverige.

Bilden visar en väderkarta från den 29 juni 1947.
Väderanalys gällande klockan 13 den 29 juni 1947. Illustration SMHI Förstora Bild

Värmeböljan bröts sedan med buller och bång då regnskurar och åska drog in västerifrån. Transtrand i Dalarna rapporterade hela 89,2 mm den 2 juli.

Den 5 juli 1947 inträffade sedan en tragisk väderhändelse då en tromb krävde ett människoliv i östra Värmland. Det finns bara ett par sådana händelser kända i Sverige och jag skrev ett blogginlägg om det för några år sedan.

Tromb i juli 1947 med dödlig utgång

Sverker Hellström