Den mycket kalla påsken 1942

Tycker ni att vårvädret råkat ut för ett bakslag och att det varit ovanligt kallt? Visby och Lund har haft sina kallaste aprilnätter sedan 1966. För stationsserien Linköping-Malmslätt var det i lördags den kallaste aprilnatten sedan 1955 med -10,2°. Men det är ingenting i jämförelse med i april 1942. Det vill säga för precis 80 år sedan.

Många har väl hört talas om de kalla krigsvintrarna. Då är det vintrarna under andra världskriget man tänker på, i synnerhet de tre första 1939/40, 1940/41 och 1941/42. Vintern 1941/42 var den allra kallaste och gäller för Sverige som helhet som den allra kallaste de senaste 150 åren.

Medeltemperaturer under vintern i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under vintern (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under vintern (data från CRU). Förstora Bild

Vinterkylan 1942 höll i sig långt efter den kalendariska vinterns slut. Det avspeglade sig inte minst i för årstiden extremt låga temperaturer i början av april. Då inföll också påskhelgen det året.

För både Götalands och Svealands del sattes köldrekord för april månad som alltsedan dess varit ohotade. Flahult i Småland hade -25,5° på påskafton den 4 april och under långfredagen det året var det -31,0° i Noppikoski och Grundforsen i Dalarna.

Skyhöga snödrivor invid järnvägsområdet i Stångby
Snöstorm i mars 1942 lamslår Skåne, Skyhöga snödrivor invid järnvägsområdet i Stångby.

I synnerhet temperaturerna i Götaland på omkring -25 grader känns extrema för att inte säga exceptionella vid en jämförelse med nutidens klimat. Under den nu gällande normalperioden 1991-2020 är den lägsta apriltemperaturen i Götaland -14,3° i Horn i Östergötland den 1 april 2013.

Lägsta temperaturer i april

Varför blev det så kallt i april 1942?

Den direkta orsaken var ett lågtryck som passerade österut över Götaland och på lågtryckets baksida utbredde sig för årstiden mycket kall luft från nordost.

I samband med detta föll även en del snö och ett nysnötäcke bidrar till en mycket effektiv värmeutstrålning nattetid.

En annan bidragande orsak var effekterna av den mycket kalla och långvariga vintern 1941/42. Även om SMHI inte har egentliga iskartor från den tiden så har det antagits att praktiskt taget hela Östersjön var tillfrusen vintern 1941/42. Så det fanns mycket kyla magasinerad i havet och havsisen. 

Sverker Hellström