CSU: "Grekisk" orkansäsong prognoseras för Atlanten

Inledningen av årets orkansäsong på Atlanten har varit verkligt extrem med nio tropiska stormar hittills. Av dessa har två, Hanna och Isaias, utvecklats till orkaner av kategori 1. Amerikanska Colorado State University (CSU) släppte under onsdagen sin uppdaterade prognos för 2020. Där prognoseras nu hela 24 tropiska stormar bildas i år. Detta är en ökning från de 19 som CSU prognoserade i början av juni. I den nya prognosen väntas 12 utvecklas till orkaner varav 5 till intensiva orkaner (kategori 3-5). Normalt sett (avser 1981-2010) bildas 12 tropiska stormar och 6 orkaner varav 3 intensiva.

Flest tropiska stormar från 2005

Den orkansäsong som sedan 1851 varit mest aktiv är 2005 då hela 28 tropiska stormar bildades. Tropiska stormar på Atlanten får sina namn efter en bestämd namnlista som går från A till W och som sedan återanvänds vart sjätte år. Detta förutsatt att ovädret ifråga inte orsakar alltför stora materiella och mänskliga skador, då namnet stryks och ersätts. Bokstäverna Q och U används inte. Sammantaget finns således 21 namn på listan att använda. Ifall samtliga 21 namn används och ytterligare en storm bildas utnyttjas det grekiska alfabetet, därav titeln på det här inlägget. Enda gången detta skett är 2005. Då var det sista namnet i ordningen "Zeta". 

De kommande namnen på 2020 års lista är Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana och Omar. Efter Wilfred följer i så fall Alpha, Beta och Gamma vilka kommer först i det grekiska alfabetet.

Namnlistan i alfabetisk ordning för orkansäsongen 2020 på Atlanten.
Namnlistan i alfabetisk ordning för orkansäsongen 2020 på Atlanten. Namnen A-I har redan använts och har därför strukits. Källa: NOAA. Förstora Bild

Flera orsaker till varför årets säsong väntas bli såpass aktiv

CSU listar flera orsaker till varför årets säsong väntas bli extremt aktiv. I nuläget är havsvattnet i den tropiska delen av Atlanten extremt varmt och den fjärde högsta sedan 1982 efter åren 2010, 2005 och 2017. 

Den vertikala vindskjuvningen som är en mycket viktig parameter för bildning av tropiska stormar var ovanligt låg under juli. Endast rekordsäsongen 2005 har sedan 1979 haft en lägre vindskjuvning i den tropiska delen av Atlanten och Karibien. Låg vertikal vindskjuvning är även gynnsamt för intensifiering av tropiska stormar och orkaner.

Ingen El Niño väntas i år. Däremot är sannolikheten för en La Niña högre i år än vanligt. Medan år då El Niño utvecklas generellt sett har en hämmande effekt på bildningen av tropiska stormar på Atlanten gäller det motsatta då La Niña utvecklas. 

Utöver detta är den västafrikanska monsunen i år mycket aktiv. Vanligen är en aktiv monsun förknippat med för tropiska stormar gynnsammare atmosfäriska förhållanden på höjden samt starkare ostliga vågor. Omkring 85% av de intensiva tropiska orkanerna (kategori 3-5) på Atlanten uppstår från ostliga tropiska vågor som rör sig ut från Västafrika.

Även NOAA har uppgraderat sin prognos

Sent på torsdag eftermiddag den 6 augusti kom amerikanska NOAA ut med sin uppdaterade prognos för orkansäsongen på Atlanten. Även NOAA har uppgraderat sin prognos från slutet av maj och pekar på risken för en "extremt aktiv orkansäsong". Den nya prognosen pekar på 19-25 namngivna stormar, 7-11 orkaner varav 3-6 intensiva (kategori 3-5).

NOAAs prognos för orkansäsongen 2020 där sannolikheten är mycket hög för en aktiv säsong.
Sannolikheten för en aktiv orkansäsong på Atlanten bedöms som mycket hög (85%) av amerikanska NOAA. Sammantaget väntas 19-25 namngivna tropiska stormar bildas på Atlanten under 2020. Detta inkluderar även de nio tropiska stormar som hittills bildats. Källa: NOAA. Förstora Bild

Juli 2020 rekordaktiv på Atlanten

Under juli månad bildades fem tropiska stormar på Atlanten varav två utvecklades till orkaner. Detta är tillsammans med 2005 rekord i antalet stormar som bildas i juli. Mer om de tropiska stormarna och orkanerna globalt finns att läsa i julikrönikan av världsvädret "Juli 2020 - Värmerekord på Svalbard".

Satellitbild över den tropiska orkanen Hanna den 25 juli strax innan den nådde land i Texas i USA.
Satellitbild över den tropiska orkanen Hanna den 25 juli strax innan den nådde land i Texas i USA som en kategori 1-orkan. Källa: NASA Worldview. Förstora Bild

Augusti, september och oktober klimatologiskt sett de mest aktiva månaderna

Med tanke på att det så här långt bildats nio tropiska stormar på Atlanten är det värt att uppmärksamma att de klimatologiskt sett mest aktiva månaderna på Atlanten är augusti, september och oktober. Nedanstående figur illustrerar detta väl.

Augusti, september och oktober är klimatologiskt sett de mest aktiva månaderna för tropiska stormar och orkaner.
Augusti, september och oktober är klimatologiskt sett de mest aktiva månaderna för uppkomsten av tropiska stormar och orkaner på Atlanten. Källa: NOAA. Förstora Bild

//Misha