Chans till nationellt isdygn på tisdag?

Efter en vinter som så här långt varit mild har kalluften kopplat greppet nu i inledningen av februari. Hela landet har nu minusgrader. Imorgon tisdag är det inte omöjligt att vi får ett så kallat nationellt isdygn vilket definieras som så att maximitemperaturen håller sig på högst 0,0° i hela Sverige.

För måndagens del är det dock redan kört. Detta beror på att temperaturen kortvarigt gick över noll på söndag kväll i Skillinge i sydöstra Skåne och då temperaturdygnet räknas mellan klockan 19 på söndag till klockan 19 på måndag kan villkoret sålunda inte uppfyllas. Även vid Ölands norra udde samt Hoburg på Gotland har temperaturen tillfälligt orkat över nollstrecket.

Senaste nationella isdygnet inträffade 2016

Det senaste nationella isdygnet inträffade vintern 2016 och dessförinnan 2014. Under vintern 2016 inträffade tre nationella isdygn medan antalet fall 2014 var fem. Statistiskt sett infaller de flesta nationella isdygnen i januari och februari.

Många nationella isdygn under på 60- och 80-talet..

Under de kalla vintrarna 2010 och 2011 förekom åtskilliga nationella isdygn. Under 2011 noterades hela 19 stycken vilket endast överträffas av vargavintrarna 1970, 1966 och 1985. Andra vintrar som bjudit på många isdygn är 1996, 1987 (där januari var extremt kall), 1986, 1979, 1978, 1971, 1963 och 1956. Flest nationella isdygn inträffade 1970 med 25 stycken då temperaturen för övrigt låg under noll hela 10 dygn i sträck från den 11 till den 20 februari. Då data endast finns i digitaliserad form från vintern 1950 och framåt ingår inte de extremt kalla krigsvintrarna 1940-1942 i statistiken och inte heller vintern 1947 där februari var extremt kall.

…men inga nationella isdygn under åren 1988-1993

Många är det nog som minns de milda eller mycket milda vintrarna under åren 1988-1993. Under dessa vintrar inföll inte ett enda nationellt isdygn i Sverige.

Figuren visar antalet nationella isdygn från vintern 1949/50 till vintern 2016/17.
Figuren visar antalet nationella isdygn från vintern 1949/50 till vintern 2016/17. Illustration SMHI Förstora Bild

Följ jakten på det nationella isdygnet!

Den som vill följa jakten på det nationella isdygnet under tisdagsdygnet kan bänka sig framför datorn från klockan 19 på måndag kväll. Tisdagsdygnet avslutas därefter klockan 19 på tisdag den 6 februari då vi vet ifall Sverige fått sitt första nationella isdygn sedan 2016. Jakten följs bäst på Max- och minvärden.