Bottenviken snabbt avtäckt igen

I måndags eftermiddag var Bottenviken helt istäckt i ungefär tre timmar, innan ovädret som i Norge kallas för Gyda började riva i det nylagda istäcket. Tre dagar senare fanns bara några trasor av is kvar till sjöss i den nordliga havsbassängen.

Den som tittar på iskartan över Bottenviken från torsdag den 6 januari och fram till torsdag en vecka senare, kan ha svårt att greppa hur snabbt isläget kan skifta. Trettonhelgens bistra kyla gav en mycket snabb tillfrysning i det nollgradiga vattnet, men det skulle komma att vända mycket snabbare än någon kunde ana.

Iskartor från 6 och 8 januari 2022
Trettonhelgens kyla gav snabb tillfrysning. Förstora Bild
Isläget i Bottenviken, den 10 - 13 januari 2022.
På åtta dygn gick Bottenviken först till helt istäckt, och sedan snabbt till nästan helt avtäckt. Illustration SMHI Förstora Bild

Vidsträckt lågtryck drabbade även Bottenviken

Ute på norra Atlanten fanns ett mycket omfattande lågtryck med siktet inställt på norra Skandinavien. På måndagskvällen den 10 januari blåste det upp till sydlig kuling på Bottenviken. Ute till havs finns inget som håller fast isen, när den börjar driva så bryts den snabbt sönder. En tumregel säger att isen driver med 2–3 procent av vindhastigheten, på ett dygn kan isflaken komma rätt så långt. Med sydlig vind som efterhand vred mot väst så var det som så ofta den finska kusten som drabbades.

Väderkarta 10 januari 2022
På måndagen hotade lågtrycket på norra Atlanten det kyliga högtrycket över Skandinavien. Illustration SMHI Förstora Bild

Stängda hamnar

Vid den fasta iskanten utanför den finska kusten började de drivande isflaken stapla sig på höjden. Eller snarare på djupet, likt isberg så döljs det mesta av havsisen under vattenytan. En sådan stampisvall kan bli många meter tjock, och svår att forcera även för en isbrytare.

Tillsammans med den hårda vinden blev förhållandena under onsdagen den 12 januari så svåra att tre finska Bottenvikshamnar fick hålla stängt, isbrytarna ställde in assistansen och sjöfarten blev tillfälligt stoppad. På torsdag var trafiken igång igen. På den svenska sidan öppnade sig istället havet, när det mesta av isen blåste bort.

Isvallar i Bottenviken
Isvallar i Bottenviken. Arkivbild från 2018. Förstora Bild

Lågtrycket drar bort

Prognosen säger i skrivande stund att det kraftiga lågtrycket kommer att pressa isen österut ännu några dagar. Därefter släpper vinden sitt grepp, isvallarna fjädrar ut och isen kan långsamt börja växa ut till havs. Det är ändå tveksamt om mer än den norra delen av Bottenviken kommer att vara helt istäckt när januari är till ända. Sedan återstår februari och mars som två oskrivna blad, innan isvintern på allvar börjar med avvecklingen.

Ur nyhetsarkivet på smhi.se: Bottenviken nästan helt istäckt (11 januari 2022) 

Klimatindikator Havsis, maximala isutbredningen för Östersjön och Kattegatt sedan 1957

Is till havs (översiktlig beskrivning av aktuellt isläge)

Jörgen Öberg, oceanograf och gästbloggare