Bottenviken nästan helt istäckt

Inte sedan vintern 2010-2011 har Bottenviken blivit helt istäckt så pass tidigt som nu, redan den 10 januari. Visserligen blir denna den nordligaste av våra havsbassänger helt istäckt de allra flesta vintrar, men det sker vanligtvis inte förrän i februari. 

Måndagens läge syns tydligt på iskartan från den 10 januari, där det i Bottenviken bara syns ett mycket litet ännu isfritt område till havs i höjd med Skellefteå. Annars ligger isen tät ända ner till Örnsköldsvik.

Sol över havsis på Bottenviken

Under dagen var det svaga vindar och rejält kallt, 15–20 minusgrader till havs i Bottenviken, så det lilla öppna området kan mycket väl ha slutits efter att kartan publicerats vid lunchtid.

Det varade i så fall inte länge, redan till kvällen ökade vinden och natten mot den 11 januari rev en sydlig kuling upp ett betydligt större hål i den ännu relativt tunna isen i centrala Bottenviken.

Stark kyla gav snabb start

Två veckors tvåsiffrig kyla i månadsskiftet november-december rivstartade isvintern. I Bottenviken växte nyisen en bra bit ut till havs, och invid kusten var den fasta isen 10–20 cm tjock.

Kring Lucia bröt dock friska sydostvindar upp nyisen och tryckte ihop den mot fastisen i nordost. Det medföljande mildvädret stannade tillfälligt av både istillväxten och vattenavkylningen. 

Kylan åter före jul

Från den 20 december var kylan tillbaka, den spridda drivisen i norra Bottenviken ersattes med nyfrusen is och ytvattentemperaturen började åter sjunka där det ännu var isfritt. Det var ändå inte förrän med Trettonhelgens svaga vindar och riktigt stark kyla som istäcket avancerade ut och började täcka den centrala delen av Bottenviken.

Ett decennium sen sist

Vi får gå elva år tillbaka för att hitta den senaste isvintern då Bottenviken var helt istäckt redan så här dags. Vintern 2010–2011 var den strängaste på mycket länge, redan till julen 2010 var Bottenviken helt istäckt. Den föregicks av en nästan lika sträng isvinter, säsongen 2009–2010 täcktes Bottenviken helt av is för första gången den 8 januari. Annars är det bara 2003 under detta århundradet som kunnat uppvisa en helt istäckt Bottenvik till den 10 januari, säger Jörgen Öberg, oceanograf. 

Det kyliga 1980-talet

Isbrytningsresurserna togs flitigt i anspråk under axelvaddarnas och pastellfärgernas decennium. Vintrarna 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 och 1989 hade alla en helt istäckt Bottenvik före den 10 januari. Under 90-talet var Bottenviken i stort sett helt istäckt till den 10 januari 1994, 1996 och 1999.

Bleka utsikter den närmaste tiden

Den heltäckande isen på Bottenviken denna januarimånad ser som sagt inte ut att bli långvarig. Prognosen för de kommande två veckorna säger friska vindar, dämpad kyla och lågtryck från Atlanten. Längre fram så återstår det ännu att se om Bottenviken åter blir helt istäckt innan våren gör sitt intåg.