Automatstationen i Älvsbyn registrerade brandröken från Polarbröd

När den stora branden bröt ut vid Polarbröds bageri i Älvsbyn sent i söndags kväll så registrerade vår automatstation en kraftig siktnedsättning. Däremot skedde ingen förändring i den relativa fuktigheten, något som heller inte är att vänta om det handlar om brandrök.

SMHIs automatstation i Älvsbyn ligger omkring 4 km öster om Polarbröds anläggning på andra sidan Piteälven. Vid brandens utbrott var vinden västlig-nordvästlig, så automatstationen låg nedströms brandhärden.

Siktregistreringar i Älvsbyn den 23-24 augusti 2020.
Siktregistreringar i Älvsbyn den 23-24 augusti 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Vi ser att sikten hastigt föll till under 5 km strax efter klockan 23. Enligt uppgift kom larmet ca 22:30.

Om vi i stället tittar på den relativa fuktigheten kan vi inte se att något inträffat, vilket inte heller är att vänta när det handlar om brandrök.

Relativa fuktigheten i Älvsbyn den 23-24 augusti 2020.
Relativa fuktigheten i Älvsbyn den 23-24 augusti 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Min kollega Magnus Joelsson berättade nyligen om ett tillfälle när han överraskats av tät dimma. När det gäller siktnedsättning i samband med dimma ligger relativa fuktigheten mycket nära 100%, vilket framgår av hans blogginlägg.

överraskande dimma

Automatstationen i Älvsbyn
Automatstationen i Älvsbyn en solig septemberdag 2014. Foto SMHI Förstora Bild

Sverker Hellström