Årets första tropiska natt

För årstiden mycket varm luft har dragit upp över landets södra delar. Detta har gjort att den gångna natten varit synnerligen ljummen på sina håll. För två stationer längs med västkusten har man noterat en tropisk natt vilket innebär att temperaturen inte sjunker under 20°. Dessa två är Göteborg (20,5° som lägst) och Halmstad (20,1° som lägst). Med tanke på att det mycket varma vädret väntas bestå under helgen är det inte uteslutet att vi lokalt kan komma att få se fler tropiska nätter i Götaland. 

Ovanligt tidig tropisk natt

Högsäsongen för tropiska nätter (och även tropiska dygn) äger rum i juli och början av augusti. I juni förekommer de sällan före midsommarafton. Av praktiska skäl brukar man oftast tala om tropiska dygn. Med tropiskt dygn menas att temperaturen inte sjunker under 20° under hela temperaturdygnet (klockan 20-20 svensk sommartid). Oftast är det ingen skillnad men en kraftig eftermiddagsskur kan sänka temperaturen under det som uppmätts under natten.

Antalet tropiska dygn för olika datum under perioden 1945-2020.
Antalet tropiska dygn för olika datum under perioden 1945-2020. Diagrammet är baserat på dygnets minimitemperatur i stället för nattens minimitemperatur, vilket dock inte påverkar helhetsbilden. Källa: SMHI. Förstora Bild

För perioden 1945-2020 finns endast fyra kända fall där ett tropiskt dygn inträffat före den 18 juni. Dessa är från 2018 (3 juni), 1982 (4 juni), 2019 (6 juni) och 2007 (11 juni). För den 18 juni har detta inträffat en gång, nämligen 1968 då både Göteborg och Brålanda hade ett tropiskt dygn. Återstår att se ifall Göteborg och Halmstad får ett tropiskt dygn. Det vet vi först klockan 20 ikväll.

Trevlig helg!

//Misha