April blev lokalt kallare än mars i fjällen

Normalt sett ökar temperaturen från februari fram till juli innan den därefter sjunker. Veckovisa variationer förekommer men det är sällan en hel kalendermånad under våren (hösten) är kallare (varmare) än den föregående.

Mars 2022 var som bekant mild medan april 2022 varit förhållandevis normal eller småkylig. I främst höglänta delar i Jämtlands- och Lapplandsfjällen hade några stationer i april en lägre medeltemperatur jämfört med mars. Senaste gången april var kallare än mars vid någon svensk station var 2012.

För en kuststation utmed södra Norrlandskusten, Kuggören i Hälsingland, blev mars och april lika varma.

De stationer där april var kallare än mars är

  • Tarfala (Lappland, 1144 möh): -5,2° i mars; -6,2° i april
  • Hemavan-Gierevarto (Lappland, 794 möh): -2,6° i mars; -3,0° i april
  • Stekenjokk (Lappland, 1037 möh): -4,2° i mars; -4,4° i april
  • Blåhammaren (Jämtland, 1087 möh): -3,5° i mars; -3,9° i april
  • Sylarna (Jämtland, 1030 möh): -2,1° i mars; -3,5° i april
  • Storlien-Storvallen (Jämtland, 583 möh): -0,5° i mars; -1,0° i april

Storlien-Storvallen finns temperaturmätningar för mars-april från år 1900 och framåt. Där har det vid inte mindre än åtta tillfällen inträffat att april varit kallare än mars, senast 2012. De andra sju tillfällena är 1992, 1986, 1977, 1973, 1929, 1927 och 1903.

För vår, numera, högst belägna station Tarfala finns temperaturdata från 1965 och framåt. Där har april varit kallare än mars 1992, 1986, 1977 och 1973. För 1993, 1995, 2012 och 2019 var endera av mars eller april ej kompletta varför någon direkt jämförelse inte låter sig göras. 

Uppe på Sylarna finns temperaturmätningar från 1987 och framåt. Under denna period har april varit kallare än mars år 2012 och 1992. Även år 1938 dyker upp i statistiken. Detta då en station vid Sylarna fanns under år 1934-1943.

I Kunskapsbanken finns artikeln "Ovanliga kombinationer av månadsmedeltemperaturer" där en genomgång görs av de fall där en vårmånad (höstmånad) varit kallare (varmare) än föregående månad.

//Misha