60 år sedan den svåra tromben på sjön Tjålmejaure

Nu på torsdag - den 15 juli - är det 60 år sedan den svåraste kända trombrelaterade olyckan i Sverige inträffade. Det var tidigt på morgonen lördagen den 15 juli 1961 som tre personer omkom när deras båt kantrade på sjön Tjålmejaure i mellersta Lappland.

Enligt ögonvittnen kastades deras båt runt av en plötslig och mycket kraftig vind som beskrevs som en tromb. En fjärde person i båten kunde räddas av ett ögonvittne som befann sig på land.

Tjålmejaure
Sjön Tjålmejaure i mellersta Lappland nordväst om Arjeplog. Illustration SMHI Förstora Bild

Väderläget i mitten av juli 1961

Juli 1961 var på det hela taget ganska sval och regnig i Sverige. Men i mitten av månaden rådde i norra Norrland en period med mycket varma ostvindar och lokala åskväder.

Kvällen innan olyckan på Tjålmejaure rapporterade observatören i Glommersträsk om en kraftig tromb i samband med ett intensivt åskväder. Glommersträsk ligger nästan 20 mil sydost om Tjålmejaure, men det är i alla fall en indikation på tromber förekom inom luftmassan vid det här tillfället.

En annan tänkbar orsak till kantringen är annars en stoftvirvel eller om de  uppträder över vatten en så kallad "vattendjävul". Sådana virvlar uppstår nere vid marken istället för från åskmoln.

Tromber

Stoftvirvlar

Händelsen vid Tjålmejaure finns beskriven i bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Men redogörelsen är förhållandevis knapphändig och nämns i samband med andra drunkningstillbud dessa dagar.

Andra liknande fall

Ett annat fall där en trombpassage fick tragisk utgång inträffade på en sjö i Värmland i juli 1947.

Tromb i juli 1947 med dödlig utgång

De här händelserna är inget som dokumenterades i original av SMHI, utan är sådant vi mer eller mindre av en slump har upptäckt genom den ökade tillgången till digitala tidningsarkiv på nätet.

Spelar det någon roll vilken typ av virvelvind det var?

Meteorologer hakar ofta upp sig på om det är fråga om en egentlig tromb, en stoftvirvel, fallvindar eller annat. Men de som drabbas bryr sig knappast om detta. Effekterna och skadeverkningarna blir ju ungefär desamma av de olika fenomenen.

Därför är det också svårt att i efterhand göra en helt säker bedömning av förloppet. Ögonvittnen har alltid kallat den här typen av kraftiga vindfenomen för tromber och kanske inte alltid vetat vilka uppgifter som behövs för en säkrare identifiering.

Sverker Hellström