Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med tjänsten är att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala. Informationen uppdateras en gång i veckan. Kartor över grundvattennivåns avvikelse från de normala i små och stora magasin uppdateras veckovis.

Risk för vattenbrist kommande månad i följande områden:

Blekinge län

Gotlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Östergötlands län

Vattenbrist_karta
vattenbrist karta legend

Blekinge län

Gotlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Östergötlands län

Vattenbrist_karta
vattenbrist karta legend

Markvatten och grundvatten

Markvattensituationen

Markvattenkarta prognosdag 0
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.
Markvattenkarta prognosdag 10
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.

Grundvattensituationen

Aktuella kartor över grundvattennivåer

Markvattensituationen

Markvattenkarta prognosdag 0
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.
Markvattenkarta prognosdag 10
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.

Grundvattensituationen

Aktuella kartor över grundvattennivåer

Nederbörd och temperatur

Nederbördsavvikelse för 2020

Avvikelse för nederbörd 2020
Årsnederbörden år 2020 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2021

Nederbördsavvikelse hittills under 2021
Nederbördsavvikelse hittills under 2021 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1991 - 2020). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Temperaturavvikelse för 2020

Temperaturavvikelse för 2020
Medeltemperaturens avvikelse under 2020 från det normala (medelvärdet 1961 - 1990) i °C.

Temperaturavvikelse hittills under 2021

Temperaturavvikelse hittills under 2021
Temperaturavvikelse hittills under 2021 från den normala medeltemperaturen (medelvärdet 1991 - 2020) i °C. 0.0 °C är normalt. Uppdateras dagligen.

Nederbördsavvikelse för 2020

Avvikelse för nederbörd 2020
Årsnederbörden år 2020 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2021

Nederbördsavvikelse hittills under 2021
Nederbördsavvikelse hittills under 2021 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1991 - 2020). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Temperaturavvikelse för 2020

Temperaturavvikelse för 2020
Medeltemperaturens avvikelse under 2020 från det normala (medelvärdet 1961 - 1990) i °C.

Temperaturavvikelse hittills under 2021

Temperaturavvikelse hittills under 2021
Temperaturavvikelse hittills under 2021 från den normala medeltemperaturen (medelvärdet 1991 - 2020) i °C. 0.0 °C är normalt. Uppdateras dagligen.