Havsvågor SMHI

Lokal

Finngrundet WR

Huvudskär Ost

Knolls grund

Brofjorden WR

Väderöarna WR

svensk
tid

Sig
m

Max
m

Rik
gr

Per
s

Sig
m

Max
m

Rik
gr

Per
s

Sig
m

Max
m

Rik
gr

Per
s

Sig
m

Max
m

Rik
gr

Per
s

Sig
m

Max
m

Rik
gr

Per
s


Data har endast genomgått en grov kvalitetskontroll